Variables

 • Fødselsdato (ddmmåååå)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

 • Fødselsdato (ÅÅÅÅMMDD)

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Fødselsnummer fritekst

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall: Strålebehandling

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Kirurgi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Strålebehandling

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Strålebehandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Prostatakreft: Radikal Prostatektomi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:: Tilbakefall Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Ikke norsk personnummer (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

  • Items

 • Personnummer

  • Used by

   • HISREG_ Registrering

  • Items

 • Alder til barn under 18 år

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Alder fra 0 til og med 6 år

    • NPR

   • 2 Alder fra 7 til og med 12 år

    • NPR

   • 3 Alder fra 13 til og med 17 år

    • NPR

 • Alder ved innleggelse

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 0: < 40 (score = 0)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 1: 40 - 59 (score = 7)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 2: 60 - 69 (score = 12)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 3: 70 - 74 (score = 15)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 4: 75 - 79 (score = 16)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 5: >=80 (score = 18)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Kjønn

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • M = mann,

    • IPLOS

   • K = kvinne

    • IPLOS

 • Kjønn

  • Used by

   • NPR

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

   • 1 Mann

    • NPR

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 2 Kvinne

    • NPR

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

 • Kjønn

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 0 Ikke kjent

    • NPR

   • 1 Mann

    • NPR

   • 2 Kvinne

    • NPR

   • 9 Ikke spesifisert

    • NPR

 • Kjønn

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

   • 1=Mann

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 2=Kvinne

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 3=vet ikke

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

 • Kjønn fritekst

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Navn (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Addresse (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

  • Items

 • Postkode/Poststed (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Nasjonalitet

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1: Norge

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2: Europa

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Afrika

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 4: Asia

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 5: Nord- og Mellom Amerika

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 6: Sør Amerika

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 7: Annet

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Fødeland

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Norge

    • NPR

   • 2 Norden

    • NPR

   • 3 Vest-Europa

    • NPR

   • 4 Øst-europa

    • NPR

   • 5 Asia

    • NPR

   • 6 Afrika

    • NPR

   • 7 Sør- og Mellom-Amerika

    • NPR

   • 8 Nord-Amerika

    • NPR

   • 9 Oseania/Australia

    • NPR

   • 99 Ukjent

    • NPR

 • Etnisk tilhørighet

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Norsk

    • NPR

   • 2 Samisk

    • NPR

   • 3 Nordisk

    • NPR

   • 4 Europeisk

    • NPR

   • 5 Asiatisk

    • NPR

   • 6 Afrikansk

    • NPR

   • 7 Latin-Amerikansk

    • NPR

   • 8 Nord-Amerikansk

    • NPR

   • 9 Australsk

    • NPR

 • Etnisk opprinnelse

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Europeisk.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Afrikansk.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Asiatisk.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Annen

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 5: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Etnisk gruppe

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Kaukasier/hvit

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Asiat

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Svart

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 4: Annet

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Morsmål

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

   • 1: Norsk

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 2: Samisk

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 3: Annet, angi hvilket

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

 • Annet, angi hvilket (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

 • Hjemmespråk

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Norsk

    • NPR

   • 2 Annet hjemmespråk

    • NPR

   • 3 To-språklig

    • NPR

 • Mor bosted før fødsel (fritekst)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

 • Mor født i Norge

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

 • Far født i Norge

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

 • Barnet [pas.] født i Norge

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

 • Barnet [pas.] adoptert

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

 • Tolk ved konsultasjon

  • Used by

   • NPR

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1: Ja

    • NPR

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 0: Nei

    • NPR

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Arbeidsstatus

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

  • Items

   • 0- ikke utfylt

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 1 - I arbeid

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 2 - Hjemmeværende, ulønnet

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 3 - Student/skoleelev

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 4 - Alderspensjonist

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 5 - Arbeidsledig

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 6 - Sykemeldt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 7 - Delvis sykemeldt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • 8 - Arbeidsavklaring (Attføring/rehabilitering)

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • Alt- punkt 8: Delvis Sykemeldt

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 9 - Uførepensjon

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 10 - Uførepensjon og delvis sykemeldt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 99 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Yrkesstatus

  • Used by

   • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

   • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

  • Items

   • 1 - Fult arbeid/student

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

   • 2 - Sykemeldt (fult eller delt)

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

   • 3 - Uføretrygdet (fult eller delt)

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

   • 4 - Attføring/rehabilitering

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

   • 5 - Alders pensjonist

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

   • 6 - Ukjent

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Kontroll

    • HISREG Register for Hidradenitis suppurativa: Preintervensjon

 • Yrkesstatus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ansatt (lønnstaker, arbeidstaker)

    • NPR

   • 2 Selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer

    • NPR

   • 9 Ukjent yrkesstatus

    • NPR

 • Yrkesstatus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Utenfor arbeidsmarkedet og ikke under utdanning

    • NPR

   • 2 Heltidsjobb

    • NPR

   • 3 Deltidsjobb

    • NPR

   • 4 Under utdanning

    • NPR

   • 5 Deltidsjobb og under utdanning

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Ansettelsesforhold

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Fast ansatt

    • NPR

   • 2 Midlertidig ansatt

    • NPR

   • 9 Ukjent ansettelsesforhold

    • NPR

 • Viktigste inntekstkilde

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Forsørget av andre

    • NPR

   • 2 Arbeidsinntekt

    • NPR

   • 3 Studielån/stipend

    • NPR

   • 4 Dagpenger (arbeidledig) /annen støtte fra aetat

    • NPR

   • 5 Sykepenger

    • NPR

   • 6 Delvis sykepenger

    • NPR

   • 7 Yrkesmessig attføring

    • NPR

   • 8 Rehabilliteringspenger

    • NPR

   • 9 Uførepensjon

    • NPR

   • 10 Alderspensjon

    • NPR

   • 11 Stønad til enslig forsørger

    • NPR

   • 12 Sosialhjelp

    • NPR

   • 13 Annet

    • NPR

   • 99 Ukjent

    • NPR

 • Hovedinntektskilde

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Lønnet arbeid

    • NPR

   • 2 Forsørget

    • NPR

   • 3 Arbeidsledighetstrygd

    • NPR

   • 4 Syke/rehabiliteringspenger

    • NPR

   • 5 Attføringspenger

    • NPR

   • 6 Uførepensjon

    • NPR

   • 7 Alderspensjon

    • NPR

   • 8 Sosial stønad

    • NPR

   • 9 Annet

    • NPR

   • 10 Ukjent

    • NPR

   • 11 Studielån/stipend

    • NPR

   • 12 Stønad til enslig forsørger

    • NPR

 • Pasientens arbeidssituasjon

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1 - Lønnet arbeid

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2 - Uføretrygdet

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 3 - Skoleelev/student

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 4 - Pensjonist

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 6 - Ikke aktuelt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 9 - Vet ikke

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • I arbeid/utdanning

  • Used by

   • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

  • Items

   • 0 - Nei

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 1 - Ja, 100% stilling/utdanning

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 2 - Alderspensjonist

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 3 - Deltid: Under 20%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 4 - Deltid: Fra og med 20% til 40%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 5 - Deltid: Fra og med 40% til 60%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 6 - Deltid: Fra og med 60% til 80%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 7 - Deltid: Over 80%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 9 - Ukjent

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

 • Funksjonsstatus

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

   • 1: I arbeid som før

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 2: 100% sykemeldt

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 6: Delvis sykemeldt

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 3: Uføretrygdet

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 4: Pensjonist

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 5: Ikke vært i arbeid/hjemmeværende

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

 • Uføretrygd

  • Used by

   • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

  • Items

   • 0 - Nei

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 1 - Ja, 100% uføretrygd

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 2 - Delvis: Under 20%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 3 - Delvis: Fra og med 20% til 40%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 4 - Delvis: Fra og med 40% til 60%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 5 - Delvis: Fra og med 60% til 80%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 6 - Delvis: Over 80%

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 7 - Langtidssykemelding/arbeidsavklaringspenger

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 9 - Ukjent

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

 • Har du søkt om uføretrygd

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1 - Ja

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2 - Nei

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3 - Planlegger å søke

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 4 - Er allerede innvilget

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Ukjent

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Har du søkt om erstatning fra forsikringsselskap eller folketrygden

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1 - Ja

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2 - Nei

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3 - Planlegger å søke

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 4 - Er allerede innvilget

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Ukjent

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Føler du at din arbeidsgiver ønsker deg tilbake i jobb?

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 0: - Ikke utfylt

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 1 - Ja

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2 - Nei

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Ukjent

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Angi delvis sykemeldingsprosent

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Angi prosent uførepensjon

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Varighet sykemelding/attføring/rehabilitering pga aktuelle plager (uker)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Friskmeldt, dato (ddmmåååå)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Er du yrkesaktiv nå?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Jobbsituasjon

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 1: Jeg er i jobb

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2: Jeg er ikke i jobb

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

 • Var du yrkesaktiv da du fikk hjerneslaget?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Hvilket yrke har du nå, eller hadde du tidligere? (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • På en skala fra 0 til 10, hvor fysisk tungt arbeid har du? (skala)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • På en skala fra 0 til 10, hvor ensformig arbeid har du? (skala)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • På en skala fra 0 til 10, hvor fornøyd er du med jobben? (skala)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Yrke og fysiske krav

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Har en jobb der en arbeider mye med armene over skuldernivå

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Har en jobb der en i stor grad bruker datamaskin

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - Har en jobb som medfører tungt fysisk arbeid

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 4 - Har en jobb som medfører lett fysisk arbeid med variert arbeidsstilling

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 5 - Har en stillesittende jobb

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • År på skole (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

 • Hva er din høyeste utdanning?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

   • 1 - Grunnskole

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 2 - Videregående, allmenn/studiespesialisering

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 3 - Videregående, yrkesrettet

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 4 - Universitet eller høgskole (mindre enn 4 år)

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 5 - Universitet eller høgskole (mer enn 4 år)

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

 • Høyeste oppnådde utdannelse:

  • Used by

   • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

  • Items

   • 1 - Grunnskole

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 2 - Videregående skole, studieforberedende program

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 3 - Videregående skole, yrkesfaglig program

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 4 - Høyskole eller universitetet

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 9 - Ukjent

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

 • Utdanning

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • HISREG_ Registrering

  • Items

   • 1 - Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøyskole

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • HISREG_ Registrering

   • 2 - Yrkesfaglig videregående skole, yrkesskole eller realskole

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • HISREG_ Registrering

   • 3 - Allmennfaglig videregående skole eller gymnas

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • HISREG_ Registrering

   • 4 - Høyskole eller universitet (mindre enn 4 år)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • HISREG_ Registrering

   • 5 - Høyskole eller universitet (4 år eller mer)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • HISREG_ Registrering

   • 6 - Ukjent

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • HISREG_ Registrering

 • Bostedskommune, Kommunenr.

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Bostedsbydel, Bydelsnr,

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Sivilstatus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Gift/samboende

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Enke/ enkemann

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Enslig

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Sivilstatus

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

   • 1: Gift

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 2: Samboende

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 3: Enslig

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 9 - Ukjent

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Sivilstatus

  • Used by

   • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

  • Items

   • 1 - Bor alene

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 2 - Samboer/gift

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 3 - Bor sammen med andre

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 9 - Ukjent

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

 • Sivilstand

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1: Gift/Reg. partner

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2: Samboende

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Enslig

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Sivilstatus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ugift

    • NPR

   • 2 Gift

    • NPR

   • 3 Enke(mann)

    • NPR

   • 4 Separert

    • NPR

   • 5 Skilt

    • NPR

   • 6 Registrert partnerskap

    • NPR

   • 7 Ukjent

    • NPR

 • Sivilstand

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ugift

    • IPLOS

   • 2 = Gift, samboer, registrert partner

    • IPLOS

   • 3 = Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer

    • IPLOS

   • 4 = Skilt/separert, inkl. samboer-/partnerskap

    • IPLOS

 • Juridisk sivilstatus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ugift

    • NPR

   • 2 Gift

    • NPR

   • 3 Registrert partnerskap

    • NPR

   • 4 Separert

    • NPR

   • 5 Skilt

    • NPR

   • 6 Enke/enkemann

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Samlivsstatus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Lever ikke i parforhold

    • NPR

   • 2 Lever i parforhold

    • NPR

   • 3 Ukjent

    • NPR

 • Samlivsform

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Pasienten bor alene

    • NPR

   • 2 Pasienten bor sammen med sine foreldre

    • NPR

   • 3 Pasienten bor sammen med en partner

    • NPR

   • 4 Pasienten bor sammen med barn

    • NPR

   • 5 Pasienten bor sammen partner og barn

    • NPR

   • 6 Pasienten bor sammen med venner

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Antall barn (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Antall barn i husholdningen

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Boligforhold

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 4: Sykehjem

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Boligforhold

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ingen bolig

    • NPR

   • 2 Hospits/hybelhus/hotell

    • NPR

   • 3 Institusjon

    • NPR

   • 4 Egen privat bolig

    • NPR

   • 5 Privat bolig eid av annen

    • NPR

   • 8 Annet

    • NPR

 • Bosituasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Pasienten bor alene.

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Pasienten bor sammen med noen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Sykehjem/institusjon.

 • Husstand

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Bor alene,

    • IPLOS

   • 2 = Bor sammen med andre,

    • IPLOS

   • 3* = Bor sammen med foreldre

    • IPLOS

 • Bodd alene

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ingen bolig

    • NPR

   • 2 Nei

    • NPR

   • 3 Ja

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

   • Unknown..

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Bor sammen med

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Bor alene

    • NPR

   • 2 Bor i parforhold

    • NPR

   • 3 Bor sammen med venner

    • NPR

   • 4 Bor sammen med foreldre

    • NPR

   • 5 Bor sammen med barn under 18 år

    • NPR

   • 6 Bor sammen med barn over 18 år

    • NPR

   • 8 Bor sammen med andre

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Boligform

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1 - Bor sammen med familie

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2 - Bor i servicebolig (personell ved behov)

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 3 - Bor alene

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 4 - Bor på institusjon (personell døgnet rundt)

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 9 - Vet ikke

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Stabil bosituasjon

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ja

    • NPR

   • 2 Nei

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Boligtype

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ordinær bolig

    • IPLOS

   • 2 = Bolig som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, men ikke institusjon eller omsorgsbolig

    • IPLOS

   • 3 = Omsorgsbolig

    • IPLOS

   • 4 = Aldershjem

    • IPLOS

   • 5 = Sykehjem

    • IPLOS

   • 6 = Annen institusjon

    • IPLOS

   • 7 = UFB (uten fast bopel)

    • IPLOS

 • Egnet bolig

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja

    • IPLOS

   • 2 = Nei

    • IPLOS

 • Bosituasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Pasienten bodde alene

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Pasienten bodde sammen med noen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Pasienten bodde i institusjon/sykehjem

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Bosituasjon for barn under atten år

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient

    • NPR

   • 2 Barn av annen bor i samme boenhet som pasient

    • NPR

   • 3 Eget barn bor hos den andre av foreldrene

    • NPR

   • 4 Eget barn bor hos andre familiemedlemmer (ikke under offentlig omsorg)

    • NPR

   • 5 Eget barn er flyttet hjemmefra

    • NPR

   • 6 Eget barn er under offentlig omsorg

    • NPR

   • 7 Barn bor sammen med foreldre i døgnbehandling

    • NPR

   • 8 Annet

    • NPR

 • Bosituasjon for barn under 18 år

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient

   • 2 Barna av annen bor i samme boenhet som pasient

 • Bosituasjon, barn og ungdom

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Bor hos begge foreldre

    • NPR

   • 2 Pendler mellom foreldre

    • NPR

   • 3 Bor hos en av foreldrene

    • NPR

   • 4 Bor hos en av foreldrene og en eller flere andre voksne

    • NPR

   • 5 Bor hos besteforeldre eller andre

    • NPR

   • 6 Fosterhjem

    • NPR

   • 7 Institusjon

    • NPR

   • 8 Bor alene

    • NPR

   • 9 Annet

    • NPR

 • Omsorgssituasjon

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Bor hos begge foreldrene

    • NPR

   • 2 Pendler mellom mor og far

    • NPR

   • 3 Bor hos en av foreldrene

    • NPR

   • 4 En av foreldrene og samboer/ektefelle

    • NPR

   • 5 Hos besteforeldre eller annen familie

    • NPR

   • 6 Bor i fosterhjem

    • NPR

   • 7 Bor på institusjon

    • NPR

   • 8 Bor alene

    • NPR

   • 9 Annet

    • NPR

 • Bor sammen med foreldrene (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Bor sammen med en av foreldrene (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Bor alene (checkbox)

  • Used by

   • NPR

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Bor på institusjon (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Bor i kollektiv (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Samboer (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Gift (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Ulønnede pårørende (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Servicebolig med omsorg (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Team (8-24 timer) (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Hjemmesykepleien (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Ingen (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Lønnede pårørende (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Brukerstyrt personlig assistent (checkbox)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Kommunale tjenester

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Kommunale hjemmetjenester

    • NPR

   • 2 Kommunal omsorgsbolig

    • NPR

   • 3 Sykehjem korttidsplass

    • NPR

   • 4 Sykehjem langtidsplass

    • NPR

   • 6 Andre kommunale tjenester

    • NPR

   • 9 Ukjent

    • NPR

 • Vurdert av tannhelsepersonell, Dato: ÅÅÅÅMM

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Vurdert av lege, Dato: ÅÅÅÅMM

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Individuell plan

  • Used by

   • NPR

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja,

    • NPR

    • IPLOS

   • 2 = Nei,

    • NPR

    • IPLOS

   • 3* = Ønsker ikke individuell plan,

    • IPLOS

   • 9* = Ikke relevant

    • IPLOS

 • Individuell plan foreligger

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Pasienten oppfyller ikke kriteriene

    • NPR

   • 11 Pasienten oppfyller kriteriene

    • NPR

   • 2 Pasienten har avslått tilbud om IP

    • NPR

   • 21 Pasienten ønsker individuell plan, samtykke foreligger

    • NPR

   • 31 Melding om behov for IP sendt kommunen

    • NPR

   • 4 IP er under arbeid i spesialisthelsetjenesten

    • NPR

   • 5 Pasienten har allerede en IP

    • NPR

   • 9 Ukjent med status for individuell plan

    • NPR

   • 91 IP er ikke vurdert

    • NPR

 • Omfang av tjenester timer/uke

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Omsorg for egne barn

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ja

    • NPR

   • 2 Nei

    • NPR

   • 3 Ukjent

    • NPR

 • Omsorg for barn

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja

    • IPLOS

   • 2 = Nei

    • IPLOS

 • Foreldrerett

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Ja

    • NPR

   • 2 Nei

    • NPR

 • Omsorgsrolle

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Biologisk mor

    • NPR

   • 2 Biologisk far

    • NPR

   • 3 Adoptivmor

    • NPR

   • 4 Adoptivfar

    • NPR

   • 5 Stemor

    • NPR

   • 6 Stefar

    • NPR

   • 7 Fostermor

    • NPR

   • 8 Fosterfar

    • NPR

   • 9 Annet, f. eks. barn av pasient

    • NPR

 • Antall egne barn (tall)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Antall barn i husholdningen (tall)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Privat hjelp

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Nei

    • IPLOS

   • 2 = Ja, inntil 3 timer/uke

    • IPLOS

   • 3 = Ja, inntil 9 timer/uke

    • IPLOS

   • 4 = Ja, over 9 timer/uke

    • IPLOS

   • 1 = Ja, inntil 3 timer/uke,

    • IPLOS

   • 2 = Ja, 3 inntil 9 timer/uke,

    • IPLOS

   • 3 = Ja, 9 inntil 15 timer/uke,

    • IPLOS

   • 4 = Ja, 15 timer/uke og mer,

    • IPLOS

   • 5 = Ja, ukjent omfang,

    • IPLOS

   • 6 = Nei

    • IPLOS

 • Tjenestetype

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Praktisk bistand - daglige gjøremål

    • IPLOS

   • 2 = Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

    • IPLOS

   • 3 = Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistent

    • IPLOS

   • 4 = Dagsenter/dagtilbud

    • IPLOS

   • 5 = Matombringing

    • IPLOS

   • 6 = Trygghetsalarm

    • IPLOS

   • 7 = Avlasting - utenfor institusjon/bolig

    • IPLOS

   • 8 = Avlasting i institusjon/bolig

    • IPLOS

   • 9 = Støttekontakt

    • IPLOS

   • 10* = Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

    • IPLOS

   • 11 = Omsorgslønn

    • IPLOS

   • 12 = Omsorgsbolig

    • IPLOS

   • 13 = Annen bolig

    • IPLOS

   • 14 = Planlagte tiltak

    • IPLOS

   • 15 = Hjemmesykepleie

    • IPLOS

   • 16 = Re-/habilitering utenfor institusjon

    • IPLOS

   • 17 = Dagopphold i institusjon

    • IPLOS

   • 18 = Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling

    • IPLOS

   • 19 = Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering

    • IPLOS

   • 20 = Tidsbegrenset opphold - annet

    • IPLOS

   • 21 = Langtidsopphold i institusjon

    • IPLOS

   • 22** = Nattopphold i institusjon

    • IPLOS

   • 23** = Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner

    • IPLOS

   • 24** = Helsehjelp med tvang

    • IPLOS

 • Tjeneste Undertype

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 11 = Uten fast tilknyttet personell, del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

   • 10 = Uten fast tilknyttet personell, ikke del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

   • 21 = Fast tilknyttet personell deler av døgnet, del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

   • 20 = Fast tilknyttet personell deler av døgnet, ikke del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

   • 31 = Fast tilknyttet personell hele døgnet, del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

   • 30 = Fast tilknyttet personell hele døgnet, ikke del av ordinær boligmasse

    • IPLOS

 • Behov for bistand arbeid og utdanning

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, behov for bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Nei, ikke behov for bistand ,

    • IPLOS

   • 9 = Ikke relevan

    • IPLOS

 • Mottar bistand arbeid og utdanning

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, mottar bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Ja, mottar bistand, men udekket behov,

    • IPLOS

   • 3 = Nei, mottar ikke bistand

    • IPLOS

 • Behov for transport arbeid og utdanning

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, behov for bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Nei, ikke behov for bistand ,

    • IPLOS

   • 9 = Ikke relevan

    • IPLOS

 • Mottar transport arbeid og utdanning

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, mottar bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Ja, mottar bistand, men udekket behov,

    • IPLOS

   • 3 = Nei, mottar ikke bistand

    • IPLOS

 • Behov for bistand org., kultur og fritid

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, behov for bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Nei, ikke behov for bistand ,

    • IPLOS

   • 9 = Ikke relevan

    • IPLOS

 • Mottar bistand org., kultur og fritid

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, mottar bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Ja, mottar bistand, men udekket behov,

    • IPLOS

   • 3 = Nei, mottar ikke bistand

    • IPLOS

 • Behov for transport org., kultur og fritid

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, behov for bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Nei, ikke behov for bistand ,

    • IPLOS

   • 9 = Ikke relevan

    • IPLOS

 • Mottar transport org., kultur og fritid

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja, mottar bistand,

    • IPLOS

   • 2 = Ja, mottar bistand, men udekket behov,

    • IPLOS

   • 3 = Nei, mottar ikke bistand

    • IPLOS

 • Dato søknad på tjeneste, ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Vedtak (tjenester)

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Avslag

    • IPLOS

   • 2 = Innvilget

    • IPLOS

 • Dato vedtak tjeneste, ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Tjeneste startdato, ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Tjeneste sluttdato, ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Sist endret dato - Tjeneste, ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Avslag på tjeneste

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Sann/ja.

    • IPLOS

   • 2 = Usann/nei.

    • IPLOS

   • 0/blank = Ikke utfylt/ukjent

    • IPLOS

 • Dato klage mottatt, for vedtak (tjenester), ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Dato klage besvart, for vedtak (tjenester), ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Rullerende, Avlasting i institusjon/bolig

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Ja

    • IPLOS

   • 2 = Nei

    • IPLOS

   • Hjelp i daglige gjøremål - ADL (Checkboxer)

 • Ingen (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Familie (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Hjemmehjelp (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Hjemmesykepleien (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Institusjon (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Andre (Checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Vanlige gjøremål (f.eks. arbeid, studier, husarbeid, familie- eller fritidsaktiviteter)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

   • 1 - Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 2 - Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 3 - Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

 • Aktiviteter

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 1 - klarer av sine daglige aktiviteter

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - har noen problem med å klare av sine daglige aktiviteter

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - klarer ikke av sine daglige aktiviteter

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Arbeid (eller daglige gjøremål)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 0 - Jeg kan gjøre så mye arbeid jeg ønsker

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 1 - Jeg kan gjøre mitt vanlige arbeid, men ikke mer

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Jeg kan gjøre mesteparten av mitt vanlige arbeid, men ikke mer

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - Jeg kan ikke gjøre mitt vanlige arbeid

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 4 - Jeg kan omtrent ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 5 - Jeg kan ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Forflytning

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • Alene - ute og inne

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • Alene - inne

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • Med hjelp

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Mobilitet

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

  • Items

   • 1 - Kan gå uten ganghjelpemiddel

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 2 - Kan gå med ganghjelpemiddel

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 3 - Kan stå uten ganghjelpemiddel

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 4 - Kan stå med ganghjelpemiddel

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 5 - Rullestol

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

    • Muskelregisteret (Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Registreringsskjema

   • 6 - Sengeliggende

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

 • Redusert mobilitet

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Mobilitet

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 1 - går uten vanskelighet

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - kan gå med noen vansker

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - er sengeliggende

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Gange

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

  • Items

   • 1 - Jeg har ingen problemer med å gå omkring

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 2 - Jeg har litt problemer med å gå omkring

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 3 - Jeg er sengeliggende

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 9 - Ikke utfylt (4)

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

 • Hvordan beveger du deg?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

   • 1 - Uten hjelpemidler

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 2 - Med krykker eller stokk

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 3 - I rullestol

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 4 - Sengeliggende

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

 • Gangfunksjon

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Jeg kan ikke gå, trenger rullestol

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Jeg kan gå på flatt underlag med stokk eller annet hjelpemiddel

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - Jeg trenger stokk eller annet hjelpemiddel i trapper, men kan gå uten støtte på flatt underlag

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 4 - Jeg går klossete, men trenger ikke hjelpemidler

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 5 - Jeg går normalt, selv i trapper

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Gangfunksjon alt2

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

   • 0: Ukjent

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

   • 1: Uten hjelp

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

   • 2: Med hjelp

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

   • 3: Står selv eller til og fra rullestol med hjelp

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

   • 4: Ingen gangfunksjon

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

 • Kan ikke gå (rullestol) (avkryss)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Hvordan er aktivitetsnivået?

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1: Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2: Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 4: Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Hva er ditt nåværende aktivitetsnivå?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

   • 1 - Sengeliggende/rullestol

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 2 - Hovedsakelig ikke i aktivitet

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 3 - Lett arbeid, slik som daglige gjøremål i hjemmet

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 4 - Moderat manuelt arbeid og moderate sportsaktiviteter, som å gå eller sykle

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 5 - Full aktivitet uten begrensninger

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

 • Hva er ditt nåværende aktivitetsnivå, på jobb/skole eller liknende?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

   • 5 - 100 % normalt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 4 - 75 % normalt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 3 - 50 % normalt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 2 - 25 % normalt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 1 - 0 % normalt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

 • Driver du med idrett?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

   • 1 - Daglig

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 2 - Annen hver dag

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 3 - Ukentlig

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 4 - Sjeldnere

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

 • Hvilken idrett? (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

  • Items

 • Toalettbesøk

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Alene

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Med hjelp

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Personlig stell

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

  • Items

   • 1 - Jeg har ingen problemer med personlig stell

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 2 - Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 3 - Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A -Spørreskjema for pasienter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

 • Påkledning

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Alene

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Med hjelp

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Frailty

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1 - Robust

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2 - Intermediær

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 3 - Skrøpelig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Funksjonstype

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Sosial deltakelse,

    • IPLOS

   • 2 = Skaffe seg varer og tjenester,

    • IPLOS

   • 3 = Beslutninger i dagliglivet,

    • IPLOS

   • 4 = Ivareta egen helse,

    • IPLOS

   • 5 = Bevege seg innendørs,

    • IPLOS

   • 6 = Alminnelig husarbeid,

    • IPLOS

   • 7 = Personlig hygiene,

    • IPLOS

   • 8 = På og avkledning,

    • IPLOS

   • 9 = Lage mat,

    • IPLOS

   • 10 = Spise,

    • IPLOS

   • 11 = Toalett,

    • IPLOS

   • 12 = Bevege seg utendørs,

    • IPLOS

   • 13 = Syn,

    • IPLOS

   • 14 = Hørsel,

    • IPLOS

   • 15 = Hukommelse,

    • IPLOS

   • 16 = Kommunikasjon,

    • IPLOS

   • 17 = Styre atferd

    • IPLOS

 • Funksjonsverdi

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Utgjør ingen problem/utfordring,

    • IPLOS

   • 2 = Ikke behov for bistand/assistanse,

    • IPLOS

   • 3 = Middels behov for bistand/assistanse,

    • IPLOS

   • 4 = Store behov for bistand/assistanse,

    • IPLOS

   • 5 = Fullt bistands-/assistansebehov,

    • IPLOS

   • 9* = Ikke relevant

    • IPLOS

 • Funksjonsnivå

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Deformitet 2A-2

  • Items

   • 0- Normal

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 1 - Funksjonshemming

    • [NKR] Deformitet 2A-1

    • [NKR] Deformitet 2A-2

 • Funksjonsstatus: Modified Rankin Scale

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Ingen symptomer

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Ikke betydelig funksjonssvikt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Lett funksjonssvikt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 3: Moderat funksjonssvikt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 4: Alvorlig funksjonssvikt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 5: Svært alvorlig funksjonssvikt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 6: Død

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Funksjonsstatus: Modified Rankin Scale

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

  • Items

   • 0: Ingen symptomer

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • 1: Ikke signifikant funksjonstap, selvhjulpen

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • 2: Lett funksjonstap, stort sett selvhjulpen

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • 3: Moderat funksjonstap, kan gå alene, men trenger noe hjelp

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • 4: Relativt alvorlig funksjosntap, kan ikke gå alene og trenger hjelp til eget stell

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • 5: Alvorlig funksjonstap, sengeliggende, krever stell, inkontinent

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

 • WHO-grad

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

  • Items

   • 1: Grad 1

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • 2: Grad 2

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • 3: Grad 3

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • 4: Grad 4

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

 • WHO-status

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

   • 1: 0 - Full daglig aktivitet

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • 2: 1 - Oppegående

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • 3: 2 - Sengeliggende < 50 % av dagtid

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • 4: 3 - Sengeliggende ≥ 50 % av dagtid

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • 5: 4 - Helt sengeliggende

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft:Tilbakefall Kjemoterapi

 • WHO-ECOG score

  • Used by

   • Norgast Registrering

  • Items

   • 0 - Fullt aktiv

    • Norgast Registrering

   • 1 - Lett husarbeid og sittende arbeid

    • Norgast Registrering

   • 2 - Oppe > 50% av dagen, selvstelt

    • Norgast Registrering

   • 3 - Oppe < 50% av dagen, delvis selvstelt

    • Norgast Registrering

   • 4 - Kun i stol/seng, hjelp til alt stell

    • Norgast Registrering

   • 9 - Ukjent

    • Norgast Registrering

 • Funksjonstilstand/ Who-status

  • Used by

   • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • 1: 0: Normal aktivitet, uten begrensninger

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • 2: 1: Lett redusert arbeidskapasitet

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • 3: 2: > 50% av dagen oppegående

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • 4: 3: > 50% av dagen i seng/stillesittende

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • 5: 4: Totalt stillesittende eller i seng hele dagen

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

   • 99: Ukjent/har ikke informasjon

    • [KRG] Prostatakreft: Primærsykdom Utredning

 • Funksjonsstatus, ECOG

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • 1: 0 - I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 2: 1 - Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 3: 2 - Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i bevegelse > 50 % av våken tid

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 4: 3 - Bare i stand til begrenset egenpleie, bundet til seng eller stol > 50 % av våken tid

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 5: 4 - Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Ernæring

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

   • 1 - Spiser selv

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 2 - Må mates

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 3 - PEG

    • [NKR] Deformitet 2A-1

 • Mentalt

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

   • 0 - Normal

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 1 - Lett utviklingshemmet

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 2 - Sterkt utviklingshemmet

    • [NKR] Deformitet 2A-1

 • Kjørte du bil før du fikk hjerneslag?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • Unknown..

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Kjører du bil nå?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Innleggelsestidspunkt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Innleggelsesdato

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Fra og med dato, spesialisthelsetjenester - ÅÅÅÅMMDD

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Overflyttingstidspunkt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Dato for innleggelse på rehabiliteringsavdeling

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Innleggelse intensiv

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

 • Dato innleggelse i henvisende sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Dato for konsultasjon/ innleggelse

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Kirurgi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Strålebehandling

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Strålebehandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • LKG-registeret: Psykologi oppfølging - 10 år

   • LKG-registeret: Sykepleie - Alle utskrivelser

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • LKG-registeret: Sykepleie - Leppelukking og ganelukking

   • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

   • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år

   • NorSCIR - Kontrollskjema

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Dato for første innleggelse/ konsultasjon

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Dato for første konsultasjon

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Første medisinske kontakt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Besøksdato

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Behandlings -dato (inkl. prosedyre)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • Gastronet: ERCP

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema2ASNM prosedyre: Test

  • Items

 • Dato for avbrutt og ikke fullført [prosedyre]

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • Kontrolldato

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • Oppfølgingsdato

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

  • Items

 • Behandlingsstart

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Operasjonsdato

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Kirurgi

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema 2B Prosedyre Sfinkterplastikk

   • Norgast Registrering

  • Items

 • Ulykkesdato

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Ulykke klokkeslett

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

  • Items

 • Ulykke/Traume klokkeslett, nøyaktighet (valg)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

  • Items

 • Skadedato ukjent

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Dato og tid for hendelse (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Dato og tid henvedelse mottat AMK (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Tid ambulanse fremme på bestemmelsessted

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Tidspunkt ankomst sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Ankomst mottak - ukjent (valg)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Dato for beslutning (til opr/ prosedyre)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Tid fra brudd til operasjon

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

   • 1: 0-6

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 2: >6-12

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 3: >12-24

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 4: >24-48

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 5: >48

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

 • Tid fra brudd til operasjon i timer

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

 • Prosedyre Start (kl):

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Prosedyre Slutt (kl):

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Antall innleggelser (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

  • Items

 • Antall sykehusdøgn (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • LKG-registeret: Sykepleie - Alle utskrivelser

  • Items

 • Antall døgn på pasienthotell (fritekst)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Alle utskrivelser

  • Items

 • Antall besøk

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Repoerasjon antall dager etter operasjon (dager)

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

  • Items

 • Antall dager siden operasjon (kontroll)

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • AMK varslet (tid og dato)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

 • Tidspunkt AMK varslet, nøyaktighet (valg)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

 • Ressurs ankommer pasient, dato/tid

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

 • Tid fra AMK varslet til ressurs ankommet pasient (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

 • Tid fra AMK varslet til ankomst mottak (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Ble AMK/ambulanse varslet

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • AMIS eller AMK nummer (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Ambulanseenhet (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Transportmetode

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ambulanse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Luftambulanse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Kombinasjon av ambulanse og luftambulanse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Annet

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Transporttype

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 1: Bilambulanse

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 2: Ambulansehelikopter

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 3: Ambulansefly

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 4: Fraktet inn av publikum

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 5: Til sykehus selv

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 6: Politi

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 99: Annet

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

 • Pasient transportert til sykehus eller overlevert annen tjeneste

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Organisasjonsnr. Institusjoner

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

 • Gruppering av hentesteder og leveringssteder

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Hjem eller annen privat adresse

    • NPR

   • 11 Sykehus

    • NPR

   • 12 Sykehjem

    • NPR

   • 19 Annen Institusjon

    • NPR

   • 2 Arbeidssted

    • NPR

   • 21 Lege eller legevakt

    • NPR

   • 22 Ambulanse, flere etapper

    • NPR

   • 3 Offentlig sted

    • NPR

   • 88 Annet sted

    • NPR

   • 98 Avbrutt

    • NPR

   • 99 Ukjent sted

    • NPR

   • 999 Lokal kode

    • NPR

 • Sted

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Bosted/arbeidssted

    • NPR

   • 2 Skade- eller funnsted

    • NPR

   • 21 Kommunal ø-hjelpsplass

    • NPR

   • 3 Annen helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten

    • NPR

   • 5 Institusjon i utlandet

    • NPR

   • 7 Annen (somatisk) enhet ved egen helseinstitusjon

    • NPR

   • 8 Annen enhet (ikke somatikk) ved egen helseinstitusjon

    • NPR

   • 10 Pasienthotell

    • NPR

   • 88 Annet

    • NPR

   • 98 Ukjent

    • NPR

   • 99 Sted identifisert ved rapportering av attributt 'Fra institusjon'

    • NPR

 • Hendelsestype

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 11 Ulykke/skade trafikk

    • NPR

   • 12 Ulykke/skade annet

    • NPR

   • 13 Søk og redning

    • NPR

   • 14 Vold

    • NPR

   • 15 Rus

    • NPR

   • 16 Overdose

    • NPR

   • 21 Fødsel/Fødselshjelp

    • NPR

   • 22 Sykdom, somatisk

    • NPR

   • 23 Sykdom, psykiatrisk

    • NPR

   • 24 Dødsfall, sikkert

    • NPR

   • 25 Sykehus intern nød

    • NPR

   • 28 Intensivtransport

    • NPR

   • 32 Formidling sykehusinnl.

    • NPR

   • 33 Amb. til/fra poliklinikk

    • NPR

   • 34 Hjemkjøring

    • NPR

   • 35 Overføring

    • NPR

   • 61 Nødtelefon til 110

    • NPR

   • 62 Nødtelefon til 112

    • NPR

   • 71 Beredskap - Brann

    • NPR

   • 72 Beredskap - Politi

    • NPR

   • 73 Beredskap flyttet

    • NPR

   • 81 Øvelse

    • NPR

   • 88 Annet

    • NPR

   • 91 Falsk melding

    • NPR

   • 92 Feilringing

    • NPR

   • 93 Teknisk feilringing

    • NPR

   • 94 Sjikane

    • NPR

   • 98 Makuleres

    • NPR

   • 999 Lokal kode

    • NPR

 • Sted for aktivitet

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 På egen helseinstitusjon

    • NPR

   • 2 Hos ekstern instans

    • NPR

   • 3 Telemedisinsk behandling (der behandlende lege er)

    • NPR

   • 4 Hjemme hos pasienten

    • NPR

   • 5 Annet ambulant sted

    • NPR

   • 6 Telemedisinsk behandling (der pasienten er)

    • NPR

   • 9 Annet sted

    • NPR

 • Sted hvor {tilstanden} skjedde

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Eget eller andres hjem

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Offentlig sted

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Helse og omsorgsinstitusjon

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Arbeidsplass

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 4: Sport/rekreasjonssted

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 5: Ambulanse

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 6: Legekontor/legevakt

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Type enhet

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Behandlingssted

    • NPR

   • 2 Fagenhet

    • NPR

   • 3 Tjenesteenhet

    • NPR

   • 4 Klinikk

    • NPR

   • 5 Poliklinikk

    • NPR

   • 6 Post

    • NPR

   • 7 Avdeling

    • NPR

 • Overflyttet fra sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Overflyttet annet sykehus intubert?

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 1: 1: Ja

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 2: 2: Nei

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 3: 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

 • Overført under pågående intensivbehandling

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 0: Pasienten er ikke overført

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 1: Pasienten er overført

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Overflyttet pasient

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei - primærinnleggelse

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja - annen avdeling

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Ja - annet sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Overflyttet fra

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei, direkte inn til dette sykehus

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Omdirigert ambulanse

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Annet sykehus

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Annen avdeling på sykehuset

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Henvist fra

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Eget senter

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Allmennlege

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Annen lege

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 4: Annet

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Transport direkte til sykehus med angio/PCI

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Transport direkte til sykehusets angio/PCI- lab

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Innlagt ved hvilket sykehus (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Sykehus pasienten er levert til (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Henvist fra hvilket sykehus

  • Items

 • Overflyttet fra sykehus: fritekst

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

 • Utført på hvilket sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Enhet for registrering (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Skadegradering

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

  • Items

 • Dersom 'Annet' i valg (fritekst)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

  • Items

 • Sykehus

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

  • Items

   • 316: OUS/Rikshospitalet

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 1305: Haukeland Universitetssykehus

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 1608: St. Olavs Hospital

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 1903: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 1: Annet sykehus

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

 • Hvilket sykehus er pas. beh/utredet/ overflyttet fra

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • Ahus (Akershus universitetssykehus)

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Aker

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Annet

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 1: Annet sykehus

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • Arendal

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Betanien Hospital

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Bodø

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Bærum

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Diakonhjemmet Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Drammen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Elverum

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Feiringklinikken

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Flekkefjord

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Fredrikstad

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Førde Sentralsjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Gjøvik

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Hallingdal Sjukestugu

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Hamar

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Hammerfest

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Haraldplass Diakonale Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Harstad

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Haugesund Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Haukeland Universitetssjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Kirkenes

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kongsberg

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kongsvinger

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kragerø

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Kristiansand

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Kristiansund

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kysthospitalet i Hagevik

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Larvik

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Levanger

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Lillehammer

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Lofoten

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Longyearbyen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lovisenberg Diakonale Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lærdal Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Martina Hansens Hospital

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Mo i Rana

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Molde

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Mosjøen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Moss

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Namsos

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Narvik

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Nordfjord Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Notodden

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Odda Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Orkdal

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Radiumhospital

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Revmatismesykehuset

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Rikshospitalet

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ringerike Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Rjukan

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Sandnessjøen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ski

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Skien/Telemark Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 0806: Sykehuset Telemark, Porsgrunn

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • St. Olavs hospital

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Stavanger Universitetssjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Stord Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Tynset

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Tønsberg

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Ullevål Universitetssykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • Utlandet

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Vesterålen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Volda

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Voss Sjukhus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Ålesund

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 2: Legesenter

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

 • Spesifiser (dersom annet, fritekst)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Hvilket sykehus er pas. tilhørende/ Lokalsykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • Ahus (Akershus universitetssykehus)

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Aker

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Annet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Arendal

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Betanien Hospital

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Bodø

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Bærum

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Diakonhjemmet Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Drammen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Elverum

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Feiringklinikken

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Flekkefjord

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Fredrikstad

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Førde Sentralsjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Gjøvik

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Hallingdal Sjukestugu

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Hamar

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Hammerfest

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Haraldplass Diakonale Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Harstad

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Haugesund Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Haukeland Universitetssjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kirkenes

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kongsberg

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kongsvinger

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kragerø

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kristiansand

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kristiansund

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Kysthospitalet i Hagevik

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Larvik

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Levanger

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lillehammer

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lofoten

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Longyearbyen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lovisenberg Diakonale Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Lærdal Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Martina Hansens Hospital

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Mo i Rana

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Molde

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Mosjøen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Moss

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Namsos

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Narvik

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Nordfjord Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Notodden

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Odda Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Orkdal

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Radiumhospital

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Revmatismesykehuset

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Rikshospitalet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ringerike Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Rjukan

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Sandnessjøen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ski

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Skien/Telemark Sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • St. Olavs hospital

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Stavanger Universitetssjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Stord Sjukehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Tynset

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Tønsberg

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ullevål Universitetssykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Utlandet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Vesterålen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Volda

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Voss Sjukhus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • Ålesund

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Overflyttet fra region: fritekst

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Overflyttet til Region

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Helse Sør-Øst

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Helse Vest

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Helse Midt-Norge

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 3: Helse Nord

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 4: Utlandet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Pas. tilhørende Region

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Helse Sør-Øst

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Helse Vest

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Helse Midt-Norge

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 3: Helse Nord

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 4: Utlandet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Pas. tilhørende Region

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 0: Helse Sør-Øst

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 1: Helse Vest

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Helse Midt-Norge

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 3: Helse Nord

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 9: Alle

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Avslutt

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Hendelseskommune (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

  • Items

 • Hjemkommune (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (ikke alle ulykkesspesifikke variabler er registrert)

  • Items

 • Helsetjeneste sektor

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Somatiske helsetjenester

    • NPR

   • 2 Tjenester innen psykisk helsevern

    • NPR

   • 3 Annet

    • NPR

 • Avdeling/enhet først innlagt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Slagenhet

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Annen sengeavdeling

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • (Hvis) Annen avdeling først innlagt, hvilken

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Medisinsk

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nevrologisk

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Nevrokirurgisk

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Intensivavdeling

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: Observasjonsavdeling

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 6: Annen Avdeling

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Behandlende avdeling

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Hjertemedisinsk avdeling

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Medisinsk avdeling

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Andre

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Avdeling

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

  • Items

   • 25: Barneavdeling

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 9: Nevrokirurgisk avdeling

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 47: Onkologisk avdeling

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • 1: Annen avdeling

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

    • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

 • Avdeling

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

   • 01: Kirurgisk

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 47: Onkologisk

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 20: Medisinsk

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 1: Annen

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 2: Ikke relevant

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

 • Dersom annen avd, spesifiser (fritekst)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Ingen behandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Innlagt avdeling (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Overført til sykehus med PCI/angio

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Hendelsestype

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 11 Ulykke/skade trafikk

    • NPR

   • 12 Ulykke/skade annet

    • NPR

   • 13 Søk og redning

    • NPR

   • 14 Vold

    • NPR

   • 15 Rus

    • NPR

   • 16 Overdose

    • NPR

   • 21 Fødsel/Fødselshjelp

    • NPR

   • 22 Sykdom, somatisk

    • NPR

   • 23 Sykdom, psykiatrisk

    • NPR

   • 24 Dødsfall, sikkert

    • NPR

   • 25 Sykehus intern nød

    • NPR

   • 28 Intensivtransport

    • NPR

   • 32 Formidling sykehusinnl.

    • NPR

   • 33 Amb. til/fra poliklinikk

    • NPR

   • 34 Hjemkjøring

    • NPR

   • 35 Overføring

    • NPR

   • 61 Nødtelefon til 110

    • NPR

   • 62 Nødtelefon til 112

    • NPR

   • 71 Beredskap - Brann

    • NPR

   • 72 Beredskap - Politi

    • NPR

   • 73 Beredskap flyttet

    • NPR

   • 81 Øvelse

    • NPR

   • 88 Annet

    • NPR

   • 91 Falsk melding

    • NPR

   • 92 Feilringing

    • NPR

   • 93 Teknisk feilringing

    • NPR

   • 94 Sjikane

    • NPR

   • 98 Makuleres

    • NPR

   • 999 Lokal kode

    • NPR

 • Ny tilstand

  • Used by

   • NPR

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • 1 Første gangs henvisning, ny tilstand

    • NPR

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • 2 Tilstanden er diagnostisert tidligere

    • NPR

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Henvisningstype

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Utredning

    • NPR

   • 2 Behandling (eventuelt også inkludert videre utredning)

    • NPR

   • 3 Kontroll

    • NPR

   • 4 Generert for Ø-hjelpspasient

    • NPR

   • 5 Friskt nyfødt barn

    • NPR

   • 6 Graviditet

    • NPR

 • Konsultasjon/ innleggelse

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Innlagt

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Poliklinisk

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 3: Dagkirurgisk

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • 4: Dagkirurgisk med innleggelse

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 5: Dagkirurgisk med hotell

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

 • Pasienttype

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

   • 1: Dagbehandling

    • Gastronet: ERCP

   • 2: Innlagt

    • Gastronet: ERCP

 • Omsorgsnivå

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Døgnopphold

    • NPR

   • 2 Dagbehandling

    • NPR

   • 3 Poliklinisk konsultasjon/kontakt

    • NPR

   • 8 Poliklinisk kontakt for inneliggende pasient

    • NPR

 • Behandlingsnivå

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Poliklinisk behandling (inkl. dagbehandling)

    • NPR

   • 2 Avgiftning/avrusning/abstinensbehandling (døgn)

    • NPR

   • 3 Døgnbehandling korttid (inntil 6 mnd)

    • NPR

   • 4 Døgnbehandling langtid

    • NPR

 • Kontakttype

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Utredning

    • NPR

   • 2 Behandling

    • NPR

   • 3 Kontroll

    • NPR

   • 5 Indirekte pasientkontakt

    • NPR

   • 12 Pasientadministrert behandling

    • NPR

   • 13 Opplæring

    • NPR

 • Behandlingsnivå

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Poliklinisk behandling (inkl. dagbehandling)

    • NPR

   • 2 Avgiftning/avrusning/abstinensbehandling (døgn)

    • NPR

   • 3 Døgnbehandling korttid (inntil 6 mnd)

    • NPR

   • 4 Døgnbehandling langtid

    • NPR

 • Dagkirurgisk operasjon

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

   • 1: Ja

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 2: Nei

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 9: ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

 • Høyeste behandlingsnivå på sykehuset

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 1: Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 2: Pleieavdeling

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 3: Operasjonsstue

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 4: Postoperativ eller overvåkingsenhet

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 5: Intensivenhet

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv

 • Reinnleggelse (nytt intensivopphold under samme sykehusopphold)

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 2: Nei

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 9: Ukjent

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Type tiltak: 1 Medisinske og kirurgiske tiltak

  • Used by

   • NPR

  • Items

 • Type døgntilbud, speialisthelsetjenesten

  • Used by

   • IPLOS

  • Items

   • 1 = Somatisk sykehusavdeling

    • IPLOS

   • 2 = Psykiatrisk sykehusavdeling

    • IPLOS

   • 3 = Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - døgnavdeling

    • IPLOS

   • 4 = Rehabiliteringsinstitusjon

    • IPLOS

 • Behandlingstyper

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Døgnbehandling under tre-seks måneder

    • NPR

   • 2 Døgnbehandling over tre-seks måneder

    • NPR

   • 3 Akuttbehandling/avrusningsbehandling

    • NPR

   • 4 Dagbehandling

    • NPR

   • 5 Poliklinisk behandling

    • NPR

   • 6 Bo- og omsorgstiltak, rehabilitering (ikke LAR), og ettervern

    • NPR

   • 7 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

    • NPR

 • Behandlingsnivå rus

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Akutt døgnbehandling/avrusning

    • NPR

   • 10 Annet

    • NPR

   • 2 Korttids døgnbehandling med varighet mindre enn 6 måneder

    • NPR

   • 3 Langtids døgnbehandling med varighet mer enn 6 måneder

    • NPR

   • 4 Rusmiddelpoliklinikk

    • NPR

   • 5 Sosialmedisinsk poliklinikk

    • NPR

   • 6 Psykiatrisk ungdomsteam

    • NPR

   • 7 Dagtilbud

    • NPR

   • 8 MAR/LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

    • NPR

   • 9 DPS

    • NPR

 • Hastegrad

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

  • Items

   • 1: Øhjelp/hast

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 2: Elektiv

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

 • Hastegrad

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 1: Akutt

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 2: Elektiv

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Hastegrad

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

  • Items

   • 1: Elektiv

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • 2: Akutt

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

 • Innmåte hastegrad

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Akutt = uten opphold / venting

    • NPR

   • 4 Planlagt

    • NPR

   • 5 Tilbakeføring av pasient fra annet sykehus

    • NPR

 • Hastegrad

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

  • Items

   • 1: Elektiv

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • 2: Akutt pga obstruksjon

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • 3: Akutt pga perforasjon

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • 4: Akutt pga Annet

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

 • Type innleggelse [intensiv]

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 0: Etter planlagt operasjon

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 1: Akutt nonoperativ

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 2: Etter akutt operasjon

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Omstendigheter ved oppstart

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1 - Akutt tilpasning

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2 - Elektiv tilpasning

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Prioritet ved triage/annet

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • G Grønn

    • NPR

   • O Orange

    • NPR

   • R Rød

    • NPR

 • Hastegrad av operasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1 - Elektiv

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2 - Haster

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 3 - Akutt

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 4 - Under pågående HLR

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • (Operasjons)kategori

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

   • 1 - Elektiv

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 2 - Øyeblikkelig hjelp

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 3 - ½-øyeblikkelig hjelp

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

 • [Operasjons]kategori

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

   • 1 - Elektiv

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 2 - Akutt

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 3 - Øyeblikkelig hjelp

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

 • Resuscitert før innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • HLR før sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Resuscitert (ikke spesifisert hvor)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Halvaut. defib. tilkoblet før ankomst akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ja tilstedeværende

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ja førsterespondent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Sjokk gitt før ankomst av akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • HLR ved akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tidspunkt HLR startet av akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Dato (mm.yyyy) når pasienten ble resuscitert

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Årsak ikke startet HLR av akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: HLR vurderes som nytteløst

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: HLR minus

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Anamnese tilsier avslutning

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 4: Pasienten har tegn til sikrulasjon

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Første hjerterytme etter ankomst av akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: VF

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: VT uten puls

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Asystole

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: PEA

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 4: Pulsgivende rytme

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Defibrillering utført av akuttmedisinsk personell

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ja manuell modus

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ja halvautomatisk

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Antall sjokk (defibrillering)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Kapnografi/kapnometri

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • HLR utført av tilstedeværende

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Metode HLR av tilstedeværende

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Kompresjon og ventilasjon

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Kun kompresjon

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Kun ventilasjon

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Mekanisk brystkompresjonsmaskin brukt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ja Lukas

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tid startet mekanisk brystkompresjonsmakin

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Årsak HLR avsluttet

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: HLR minus

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Aldri ROSC

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: ROSC

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Tidligere sykehistorie

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 777: Annet

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tid HLR avsluttet

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Vedvarende ROSC

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tidspunkt vedvarende ROSC

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Kollaps hørt eller sett av

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Tilstedeværende

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Akuttmedisinsk personell

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 99: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Aktiv nedkjøling startet preshospitalt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tidspunkt aktiv nedkjøling startet

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • HLR

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • Terapeutisk hypotermi

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • Medikamentell behandling før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre medikamenter fritekst før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre medikamenter checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Lokalisert medisinsk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Første dose [tidspunkt]

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 1: Preoperativt

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Postoperativt

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Startdato for siste kur

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Oppstart medikamentell behandling dato

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Avslutning medikamentell behandling dato

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

  • Items

 • Avslutning medikamentell behandling

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

  • Items

 • Seponeringstidspunkt i forhold til retningslinjene

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

   • 1: Seponert på tidspunkt i tråd med retningslinjene

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 2: Seponert før planlagt avslutning

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

 • Dato beslutning for seponering

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

 • Seponeringsdato ukjent (Checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

 • Årsak (seponering)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

   • 1: Toksisitet

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 2: Annen medisinsk vurdering

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 3: Pasientens ønske (uten toksisitet som årsak)

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 4: Andre årsaker

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

 • Ble antall kurer gitt som planlagt? Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Avvik i behandlingen ut fra patologiklassifikasjon i forhold til NBCGs retningslinjer

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Avvik i behandlingen ut fra patologiklassifikasjon i forhold til NBCGs retningslinjer - Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom: Strålebehandling

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Avvik fra standard dosering

  • Used by

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

  • Items

 • Behandlingen avsluttet før planlagt

  • Used by

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

  • Items

 • Behandling av tilbakefall

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

  • Items

 • Tidspunkt for oppstart av behandlingen [Kjemoterapi]

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

   • 1: Etter kirurgi av primærtumor

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 2: Etter kirurgi av metastase(r)

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 3: Etter kirurgi av primærtumor og metastase(r)

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

 • Behandlingstid (antall mnd)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

 • Dosereduksjon underveis i behandlingen?

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

  • Items

 • Dosereduksjon av første kur

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Antall ytterligere behandlinger gjennomført

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

   • 1: Ingen

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 2: 1

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 3: 2

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 4: 3

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

 • Antall kurer gitt

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

   • 1: 8

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 2: 7

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 3: 6

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 4: 5

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 5: 4

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 6: 3

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 7: 2

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 8: Flere enn 8

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

 • Biologiske behandlingen avsluttes pga bivirkninger av medisinen

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

 • Antibiotiske behandlingen avsluttes pga bivirkninger av medisinen

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

 • Antiinflammatorisk behandlingen avsluttes pga bivirkninger av medisinen

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

 • Analgetika behandlingen avsluttes pga bivirkninger av medisinen

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

 • Årsak til skifte av behandling: Bivirkninger/toksitet Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til seponering av behandling: Hematologisk toksisitet Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til seponering av behandling: Annen toksisitet Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til seponering av behandling: Annen toksisitet Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til seponering av behandling: Subjektive bivirkninger Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til skifte av behandling: Progresjon Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til skifte av behandling: Ukjent Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til skifte av behandling: Annet Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Årsak til skifte av behandling: Annet Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Intralesional Corticosteroid injection checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Acelacic acid checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Clindamycin checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Resorcinol 15% checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Andre checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Andre fritekst før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • [Antibiotika] Profylakse i relasjon til prosedyren under

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

   • 1: før

    • Gastronet: ERCP

   • 2: under

    • Gastronet: ERCP

   • 3: etter

    • Gastronet: ERCP

   • 4: ikke gitt

    • Gastronet: ERCP

 • Antibiotika før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

   • HISREG_ Registrering

  • Items

 • Antibiotika (inkl. profylakse) under

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Peroperativ antibiotika under

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema 2B Prosedyre Sfinkterplastikk

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema 2A SNM prosedyre: Revisjon

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema2ASNM prosedyre: Test

  • Items

 • Postoperativ antibiotika under

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema 2B Prosedyre Sfinkterplastikk

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema 2A SNM prosedyre: Revisjon

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema2ASNM prosedyre: Test

  • Items

 • Antibiotika checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Hvorfor gis det antibiotika? under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 1: Profylakse

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Behandling

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Systemisk antibiotika Type

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

   • 1: Ja - Systemisk antibiotika gitt som profylakse

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 2: Systemisk antibiotika gitt som behandling

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 3: Systemisk antibiotika gitt som profylakse og behandling

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 9: Mangler

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

 • Antibiotisk behandling

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

   • 1 - Uendret behandling

    • HISREG_ Kontroll

   • 2 - Økt dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 3 - Supplerende behandling (initierer ny registrering)

    • HISREG_ Kontroll

   • 4 - Redusert dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 5 - Seponering av behandling

    • HISREG_ Kontroll

 • Antibiotika navn fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

 • Antibiotika dosering fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Antibiotika kun operasjonsdagen checkbox under

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Antibiotika varighet (dager) fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Antibiotika varighet (timer) fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Antibiotika varighet (uspes) fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Antibiotika antall doser fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR] Deformitet 2A-2

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Amoxicilin med clavulansyre checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Rifampicin og Clindamycin checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Tetracydin eller Lymecyclin checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Andre checkbox før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Andre fritekst før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Antibiotikaprofylakse Medikament 1

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 1: Kloksacillin (Ekvacillin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 4: Cefalotin (Keflin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 7: Klindamycin (Dalacin, Clindamycin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 99: Annet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Navn [antibiotika]

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

   • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 2: Dikloxacillin (Diclocil)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 4: Cefalotin (Keflin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 5: Cefalexin (Keflex)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 7: Clindamycin (Dalacin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 8: Gentamicin (Garamycin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 9: Nebcina (Tobramycin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 10: Netilmicin (Netylen)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 11: Vancomycin (Vancocin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 12: Lincomycin (Lincocin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 13: Cefotaxim (Claforan)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 14: Penicillin G (Crystal)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 15: Vibramycin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 19: Apocillin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 21: Meronem

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 22: Selexid

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 23: Amoxicillin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 24: Cephazolin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 25: Tienam

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 26: Tazozin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 27: Flagyl

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 28: Elizol(metronidazul)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 29: Linezolid (Zyvoxid)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 30: Imacillin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 31: Diflucan- (Fluconazol)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 33: Pentrexyl

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 34: Dalacin-ciproxin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 36: Rifampicin (Rimactan)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 37: Pondocillin (Pivampicillin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 38: Azactam

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 39: Femepen

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 40: Azactam - Vancomycin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 41: Tarivid

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 42: Gensumycin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 43: Targocid

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 44: Ceftacidim (Fortum)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 49: Keflin - Tobramycin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 52: Oxy-Dumocyclin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 53: Oxy-fetral

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 55: Keflin - Diclocil

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 61: Kloxacillin - Ampicillin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 62: Kloxacillin - Penicillin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 65: Keflin - Keflex

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 81: Keflin - Abboticin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 85: Fucidin - Vanicum

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 87: Keflin - Zinacef

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 95: Fucidin - Netylin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 96: Rocefalin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 98: Vancocin - Dalacin

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • 99: Mangler

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

    • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

 • Annet medikament [Antibiotikaprofylakse]

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 2: Dikloksacillin (Diclocil, Dicillin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 3: Ampicillin (Pentrexyl, Pondocillin, Doktacilin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 5: Cefaleksin (Keflex, Cefalexin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 6: Cefuroksim (Zinacef, Cefuroxim, Lifurox)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 8: Gentamicin (Garamycin, Gensumycin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 9: Tobramycin (Nebcina, Nebcin, Tobi)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 10: Netilmicin (Netylin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 11: Vankomycin (Vancomycin, Vancocin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 12: Linkomycin (Lincocin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 13: Cefotaksim (Claforan)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 14: Benzylpenicillin (Penicillin G)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 15: Klaritromycin (Clarithromycin, Klacid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 16: Erytromycin (Ery-max, Abboticin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 17: Doksysyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 18: Trimetoprim\Sulfametoksazol (Trimetoprim-Sulfa, Bactrim, Eusaprim)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 19: Fenoksymetylpenicillin (Apocillin, Femepen)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 20: Ciprofloksasin (Ciproxin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 21: Meropenem (Merenem)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 22: Mecillinam (Selexid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 23: Amoxicillin (Imacillin, Augmentin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 24: Cefazolin (Cephazolin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 25: Imipenem (Tienam)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 26: Piperacillin\Tazobactam (Tazozin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 27: Metronidasol (Flagyl, Metronidazol, Elyzol)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 28: Amikacin (Biklin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 29: Linesolid (Zyvoxid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 30: Levofloksasin (Levofloxacin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 31: Fluconazol (Diflucan)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 32: Cephoxitin (Mefoxitin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 33: Daptomycin (Cubicin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 34: Oxacillin (Ukjent)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 35: Nitrofurantoin (Furadantin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 36: Rifampicin (Rimactan, Eremfat)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 37: Voriconazol (Vfend)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 38: Aztreonam (Azactam)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 41: Ofloksasin (Tarivid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 43: Teikoplanin (Targocid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 44: Ceftazidim (Fortum)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 53: Tetrasyklin (Oxytetral, Tetracyclin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 54: Ceftriakson (Rocefalin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 85: Fucidinsyre (Fucidin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Antibiotikaprofylakse spesifiser medikament under

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-2

  • Items

   • 1 - Cefalotin (f.eks. Keflin)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 2 - Cefuroxim (f.eks. Zinacef)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 3 - Cefalexin (f.eks Keflex)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 4 - Kloksacillin el. Dikloksacillin (f.eks. Ekvacillin el. Diclocil)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 5 - Klindamycin (ex. Dalacin)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 6 - Penicillin

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 7 - Erytromycin (f.eks. Abboticin el.Ery-Max)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 8 - Ampicillin (f.eks. Pentrexyl)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 9 - Tetracyclin (f.eks. Doxylin el. Dumoxin)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 10 - Trimetoprim + Sulfonamid (f.eks Bactrim)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 11 - Vancomycin

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 12 - Fusidinsyre (f.eks. Fucidin)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

   • 13 - Ciprofloxacin (f.eks. Ciproxin)

    • [NKR] Deformitet 2A-2

 • Antibiotikaprofylakse spesifiser medikament under

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

   • 1 - Cefalotin (f.eks. Keflin)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 2 - Cefuroxim (f.eks. Zinacef)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 3 - Cefalexin (f.eks Keflex)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 4 - Kloksacillin el. Dikloksacillin (f.eks. Ekvacillin el. Diclocil)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 5 - Klindamycin (ex. Dalacin)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 6 - Penicillin

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 7 - Erytromycin (f.eks. Abboticin el.Ery-Max)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 8 - Ampicillin (f.eks. Pentrexyl)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 9 - Tetracyclin (f.eks. Doxylin el. Dumoxin)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 10 - Trimetoprim + Sulfonamid (f.eks Bactrim)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 11 - Ampicillin (f.eks. Pentrexyl)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 12 - Vancomycin

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 13 - Fusidinsyre (f.eks. Fucidin)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 14 - Ciprofloxacin (f.eks. Ciproxin)

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

 • Ble du behandlet med antibiotika for en urinveisinfeksjon i løpet av de nærmeste 4 ukene etter operasjonen? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Ble du behandlet med antibiotika for en lungebetennelse i løpet av de nærmeste 4 ukene etter operasjonen? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Ble du behandlet med antibiotika for en overfladisk infeksjon i operasjonssåret i løpet av de første 4 ukene etter operasjonen? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Har du blitt eller blir du behandlet i over 6 uker med antibiotika for dyp infeksjon i operasjonssåret? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Informasjon/Anbefaling gitt til pasient om Influensavaksine

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 2: Nei

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 3: Ikke aktuelt

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

 • Tidligere rusmisbruk før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Pågående rusmisbruk før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Lar/LAS før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Initiert Medikamentell smertebehandling checkbox under

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Midazolam mg under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Pethidin mg under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Fentanyl mcg under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Rapifen mg under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annet fritekst under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Ingen analgetika checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Non-opioider checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Opioider checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Benzodiazepiner checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Ko-analgetika checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Vet ikke analgetika checkbox før

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Bruker du smertestillende medisiner på grunn av dine rygg- og/eller beinsmerter? før

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Antiinflammatorisk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

   • 4 - NSAID

    • HISREG_ Intervensjon

   • 5 - Paracetamol

    • HISREG_ Intervensjon

   • 6 - Morfika

    • HISREG_ Intervensjon

   • 1 - Nei

    • HISREG_ Intervensjon

   • 3 - Andre

    • HISREG_ Intervensjon

 • Andre behandling fritekst før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Analgetika behandling før

  • Items

   • 1 - Uendret behandling

    • HISREG_ Kontroll

   • 2 - Økt dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 3 - Supplerende behandling (initierer ny registrering)

    • HISREG_ Kontroll

   • 4 - Redusert dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 5 - Seponering av behandling

    • HISREG_ Kontroll

 • A-preparat Checkbox før

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • B-preparat Checkbox før

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • C-preparat Checkbox før

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Smertestillende checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Paracetamol checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • NSAIDs checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Opioider checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Antidepressiva brukt som Smertestillende checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Antiepileptika brukt som Smertestillende checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre brukt som Smertestillende checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre brukt som Smertestillende fritekst før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Hvor ofte bruker du smertestillende medisiner? før

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

   • 1 - Sjeldnere enn hver måned

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 2 - Hver måned

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 3 - Hver uke

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 4 - Daglig

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 5 - Flere ganger daglig

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Smertestillende uten resept

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

  • Items

   • 1: Ikke brukt siste 4 uker

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 2: Sjeldnere enn hver uke

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 3: Hver uke men ikke daglig

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 4: Daglig

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

 • Smertestillende på resept

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

  • Items

   • 1: Ikke brukt siste 4 uker

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 2: Sjeldnere enn hver uke

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 3: Hver uke men ikke daglig

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

   • 4: Daglig

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling

 • Anestesi under

  • Used by

   • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

  • Items

   • 1: Ingen

    • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

   • 2: Tetracain+Adrenalin

    • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

   • 3: Xylocain

    • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

   • 4: Annen

    • LKG-registeret: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi

 • Anestesitype under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

   • 1: Narkose

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 2: Spinal

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 3: Annet*

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

 • Anestesitype annet fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

 • Inhalasjonsteroider checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Mycolytica checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Xantiner/teofyllin checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Beta2-stimulator (hurtigvirkende) checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Beta2-stimulator (langtidsvirkende/LABA) checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Kombinasjon (inhalasjonssteroider/LABA) checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Anticholinergica (korttidsvirkende) checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Anticholinergica (langtidsvirkende/LAMA) checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Fosfodiesterasehemmer checkbox etter

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Blodforynnende behanding før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Antitrombotisk beh. før/ ved registrering/ hendelse?

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Antitrombotisk beh. under innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Antitrombotisk beh. ved utreise

  • Items

 • Platehemmer før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Platehemmer under innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Platehemmer ved utreise

  • Items

 • Acetylsalisylsyre (ASA) før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Acetylsalisylsyre (ASA) under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Acetylsalisylsyre (ASA) utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Asasantin Retard før/ ved

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Asasantin Retard under

  • Items

 • Asasantin Retard utreise

  • Items

 • Dipyridamol før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Dipyridamol under

  • Items

 • Dipyridamol utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • ADP-reseptorblokker før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • ADP-reseptorblokker under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • ADP-reseptorblokker utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Tiklopidin / Ticlid før

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Tiklopidin / Ticlid under

  • Items

 • Tiklopidin / Ticlid utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Prasugrel / Efient før

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Prasugrel / Efient under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Prasugrel / Efient utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Ticagrelor / Brilique før

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Ticagrelor / Brilique under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Ticagrelor / Brilique utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Klopidogrel / Plavix før

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Klopidogrel / Plavix under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Klopidogrel / Plavix utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Annen platehemmer før/ ved (som et alternativ til de spesifiserte)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Annen platehemmer under (som et alternativ til de spesifiserte)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Annen platehemmer utreise (som et alternativ til de spesifiserte)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • GP IIb/IIIa-reseptor blokker før

  • Items

 • GP IIb/IIIa-reseptor blokker under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • GP IIb/IIIa-reseptor blokker utreise

  • Items

 • Abciximab (Reopro) før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Abciximab (Reopro) under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Eptifibatid (Integrilin) før/ ved (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Eptifibatid (Integrilin) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Tirofiban (Aggrastat) før/ ved (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Tirofiban (Aggrastat) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Antikoagulasjons behandling før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Antikoagulasjons fast type fritekst (før?)

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Antikoagulasjons behandling under (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Antikoagulasjon som profylakse/ behandling mot DVT /LE under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Første dose Tromboseprofylakse gitt

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 1: Preoperativt

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Postoperativt

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Type Tromboseprofylakse Preoperativt Checkbox

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Type Tromboseprofylakse postoperativt Checkbox

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse navn fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse dose fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse dosering operasjonsdag fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse antall doser operasjonsdag fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Tromboseprofylakse dosering videre [etter operasjonsdag] fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse antall doser videre [etter operasjonsdag] fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Tromboseprofylakse varighet fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Tromboseprofylakse Medikament 1 under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 0: Dalteparin (Fragmin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 1: Enoksaparin (Klexane)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 99: Annet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Tromboseprofylakse Annet Medikament under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 2: Warfarin (Marevan)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 3: Acetylsalicylsyre (Albyl-E, Globoid, Acetyratio, Magnyl E )

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 4: Dekstran (Macrodex, Dextran)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 5: Ximelagatran (Exanta, Malagatran)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 6: Heparin

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 7: Pyrazolidon (Phenidone)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 10: Dabigatranetixalat (Re-Novate, Pradaxa)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 12: Dipyridamol (Persantin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 13: Hydroksyetylstivelse (Voluven)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 14: Klopidogrel (Plavix, Klopidogrel)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 15: Fondaparinuks (Arixtra)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 17: Acetylsalicylsyre og dipyridamol (Asantin retard)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 20: Rivaroksaban (Xarelto)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 21: Ticlopidin (Ticlid)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 22: Apixiban (Eliquis)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 23: Dicumarol (Dicumarol)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 24: Ticagrelor (Brilique)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 96: Klinisk studie

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 97: Ukjent

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 98: Ingen medikamentell beh.

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Antikoagulasjons behandling utreise (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Warfarin før/ ved (9) [9]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Warfarin under (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Warfarin ved utreise (8) [8]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Apixaban/ Eliquis før/ ved (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Apixaban/ Eliquis under (0) [0]

  • Items

 • Apixaban/ Eliquis utreise (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Dabigatran/ Pradaxa før/ ved (8) [8]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Dabigatran/ Pradaxa under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Dabigatran/ Pradaxa utreise (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Rivaroksaban/ Xarelto før/ ved (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Rivaroksaban/ Xarelto under (0) [0]

  • Items

 • Rivaroksaban/ Xarelto utreise (7) [7]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Exanta (trukket fra markedet!) nå/ før (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Exanta (trukket fra markedet!) utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Heparin/lavmolekylært før/ ved (0) [0]

  • Items

 • Heparin/lavmolekylært under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Heparin/lavmolekylært utreise (0) [0]

  • Items

 • Heparin nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Heparin under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Lavmolekylært nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Lavmolekylært under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Dalteparin (Fragmin) nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Dalteparin (Fragmin) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Enoxaparin (Klexane) nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Enoxaparin (Klexane) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Fondaparinux (Arixtra) nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Fondaparinux (Arixtra) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Direkte Trombinhemmer nå/ før (0) [0]

  • Items

 • Direkte Trombinhemmer under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Direkte Trombinhemmer utreise (0) [0]

  • Items

 • Bivalirudin (Angiox) nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Bivalirudin (Angiox) under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Annen antikoagulasjonsbehandling (som et alternativ til de spesifiserte) nå/ før (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Annen antikoagulasjonsbehandling under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Annen antikoagulasjonsbehandling ved utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Har du i løpet av 3 måneder etter operasjonen, fått diagnosen 'dyp vene trombose' (blodpropp i benet) og vært behandlet for dette? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Har du i løpet av 3 måneder etter operasjonen, fått diagnosen lungeemboli (blodpropp i lungen) og blitt behandlet for dette? Checkbox før

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Trombolytisk behandling

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1: prehospital

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2: på sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • → medikamentnavn (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Tidspunkt trombolyse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Trombolytisk behandling ved hvilket sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Vellykket trombolyse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Fibrinolysehemmer under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Fibrinolysehemmer navn fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Fibrinolysehemmer dosering fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Medikamentell behandling for høyt blodtrykk før/ ved (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Medikamentell behandling for høyt blodtrykk under (0) [0]

  • Items

 • Medikamentell behandling for høyt blodtrykk utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • ACE-hemmer før/ ved (6) [6]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 1: Enalapril

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 2: Kaptopril

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 3: Lisinopril

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 4: Ramipril

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 5: Trandolapril

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

 • ACE-hemmer mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • ACE-hemmer under (0) [0]

  • Items

 • ACE-hemmer utreise (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • A2-antagonist før/ ved (6) [6]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 1: Eprosartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 2: Kandesartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 3: Irbesartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 4: Losartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 5: Olmsartan- medoksomil

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 6: Telmisartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 7: Valsartan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

 • A2-antagonist mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • A2-antagonist under

  • Items

 • A2-antagonist utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • ACE hemmer/ A2-antagonist før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • ACE hemmer/ A2-antagonist under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • ACE hemmer/ A2-antagonist utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

 • Betablokker før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 1: Atenolol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 2: Bisoprolol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 3: Esmolol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 4: Karvedilol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 5: Labetalol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 6: Metoprolol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 7: Pranolol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 8: Sotalol

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

 • Betablokker mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Betablokker under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • Betablokker utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Aldosteroneantagonist før/ ved (5) [5]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1: Eplerenone

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2: Spironolactone

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 8: Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Aldosteroneantagonist mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Aldosteroneantagonist utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 1: Eplerenone

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 2: Spironolactone

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 8: Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

 • Kalsiumantagonist før/ ved (6) [6]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Ingen

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 1: Verapamil

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 2: Diltiazem

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

 • Kalsiumantagonist mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Kalsiumantagonist under (0) [0]

  • Items

 • Kalsiumantagonist utreise (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Annen calsiumantagonist før/ ved (3) [3]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Nitroglycerin under (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • Nitroglycerin langtidsvirkende før/ ved (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Nitroglycerin langtidsvirkende utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Amiodaron (Cordarone) under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Digoxin før/ ved (3) [3]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Digoxin mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Digitalis før/ ved (2) [2]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Digitalis utreise (1) [1]

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Inotrope medikamenter under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Andre antiarytmika under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Antiarytmika checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre hjerteaktive medikamenter før/ ved (3) [3]

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

   • Amiodaron

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Apresolin

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Bosentan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Carduran

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Cordarone

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Durbis Retard

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Hydralazin

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Ivabradine

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Moduretic mite

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Moksonidin

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Normorix mite

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Multaq

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Ni-trater (langtidsvirkende)

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Pentoxyfyllin

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Physiotens

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Razilez

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Samsca

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Tambocor

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Tracleer

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Trental

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Tolvaptan

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Volibris

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • Annet hjerteaktivt medikament

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

 • Andre hjerteaktive medikamenter mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Andre hjertemedikamenter (minus antiarytmika) checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Andre hjertemedikamenter (minus antiarytmika) fritekst før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Adrenalin under

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

 • Diuretika før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Diuretika under

  • Items

 • Diuretika etter/ utskrivelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Furosemid/Furix/Diural før/ ved

  • Items

 • Furosemid/Furix/Diural mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Bumetanid/Burinex før/ ved

  • Items

 • Bumetanid/Burinex mengde g/24h før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Thiazid før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Medisinert mot diabetes

  • Used by

   • Norgast Registrering

  • Items

 • Insulin før

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Insulin utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Peroral antidiabetika før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Peroral antidiabetika utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Insulinadministrasjon før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Insulinpenn/sprøyte.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Insulinpumpe.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Metformin / Glucophage Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Glibenklamid / Euglucon Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Glipizid / Mindiab Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Glimepirid / Amaryl Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Metformin + rosiglitazon / Avandamet Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Metformin + pioglitazon / Competact Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Metformin + sitagliptin / Janumet Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Metformin + vildagliptin / Eucreas Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Rosiglitazon / Avandia Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Pioglitazon / Actos Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Sitagliptin / Januvia Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Vildagliptin / Galvus Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Onglyza Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Repaglinid / NovoNorm Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Nateglinid / Starlix Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Exenatid / Byetta Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Victoza Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Acarbose / Glucobay Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Annet [Perorale antidiabetika] Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin human / Actrapid / Insuman Rapid Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin lispro / Humalog Checkbox før Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin aspart / NovoRapid Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin glulisin / Apidra Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin human / Humulin NPH / Insulatard / Insuman Basal / Insuman Comb Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin lispro / Humalog Mix 25 Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin glargin / Lantus Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin aspart / NovoMix 30 Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Insulin detemir / Levemir Checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Statin før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Statin under

  • Items

 • Statin utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • Andre lipidsenkende (ikke statin) før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Ezetrol

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Fibrater

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 8 - Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Andre lipidsenkende (ikke statin) under]

  • Items

 • Andre lipidsenkende (ikke statin) etter/ utskrivelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 1 - Ezetrol

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 2 - Fibrater

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 8 - Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

 • Statin og andre lipidsenkende før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • Statin og andre lipidsenkende under

  • Items

 • Statin og andre lipidsenkende etter/ utskrivelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Omega 3 før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Omega-3 / Omacor checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Simvastatin / Zocor checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Lovastatin / Mevacor checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Pravastatin / Pravachol checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Fluvastatin / Lescol (Depot) checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Atorvastatin / Lipitor / Sortis checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Crestor checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Kolestyramin / Questran (Loc) checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Kolestipol / Lestid checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Cholesevelam / Cholestagel checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Nikotinsyre / Niaspan checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Nikotinsyre og laropiprant / Tredaptive checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Ezetimib / Ezetrol checkbox før

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • NSAID før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • NSAID under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • NSAID utreise

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

 • NSAID supp Profylakse i relasjon til prosedyren under

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

   • 1: Gitt

    • Gastronet: ERCP

   • 2: Ikke gitt

    • Gastronet: ERCP

 • Antiinflammatorisk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

   • 4 - Dapson

    • HISREG_ Intervensjon

   • 5 - Prednisolon

    • HISREG_ Intervensjon

   • 6 - Ciclosporin

    • HISREG_ Intervensjon

   • 7 - Isotretinoin

    • HISREG_ Intervensjon

   • 8 - Acitretin

    • HISREG_ Intervensjon

   • 1 - Nei

    • HISREG_ Intervensjon

   • 3 - Andre

    • HISREG_ Intervensjon

 • Andre behandling fritekst før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Hvilken NSAID under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 1: Diklofenak (Voltaren, Diclofenac, Cataflam)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Ketorolak (Toradol)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 3: Piroxicam (Brexidol)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 4: Ibuprofen (Ibux, Ibumetin)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 5: Celecoksib (Celebra)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 6: Parecoksib (Dynastat)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 7: Etoricoksib (Arcoxia)

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 8: Annet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Hvilken NSAID Annet fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Anbefalt total varighet av NSAIDs-behandling (døgn) fritekst under

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Antiinflammatorisk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

   • 1 - Uendret behandling

    • HISREG_ Kontroll

   • 2 - Økt dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 3 - Supplerende behandling (initierer ny registrering)

    • HISREG_ Kontroll

   • 4 - Redusert dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 5 - Seponering av behandling

    • HISREG_ Kontroll

 • Antidepressiva før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Antipsykotika før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

  • Items

 • Lithium før

  • Used by

   • HISREG_ Preintervensjon

  • Items

 • Immunsuppresiva før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

 • Steriodbehandling før/ ved

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Steriodbehandling checkbox før

  • Used by

   • Muskelregisteret Registreringsskjema

  • Items

 • Biologisk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

   • 4 - Remicade

    • HISREG_ Intervensjon

   • 5 - Humira

    • HISREG_ Intervensjon

   • 6 - Enbrel

    • HISREG_ Intervensjon

   • 1 - Nei

    • HISREG_ Intervensjon

   • 3 - Andre

    • HISREG_ Intervensjon

 • Andre [Biologisk behandling] fritekst før

  • Used by

   • HISREG_ Intervensjon

  • Items

 • Biologisk behandling før

  • Used by

   • HISREG_ Kontroll

  • Items

   • 1 - Uendret behandling

    • HISREG_ Kontroll

   • 2 - Økt dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 3 - Supplerende behandling (initierer ny registrering)

    • HISREG_ Kontroll

   • 4 - Redusert dose

    • HISREG_ Kontroll

   • 5 - Seponering av behandling

    • HISREG_ Kontroll

 • Har pasienten fått cytostatika (kun) siste 3 måneder? før

  • Used by

   • Norgast Registrering

  • Items

 • Har pasienten fått kjemo-radioterapi i kombinasjon, mot aktuelle tumor? før

  • Used by

   • Norgast Registrering

  • Items

 • Førstelinje Kjemoterapi pre-op under

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

  • Items

 • Kjemoterapi pre-op checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

  • Items

 • Strålebehandling med kjemoterapi pre-op checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

  • Items

 • Ble det gitt kjemoterapi før kirurgi?

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Førstelinje Kjemoterapi behandling eller post-op under

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

  • Items

 • Andrelinje Kjemoterapi under

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300

   • [KRG] Barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350

  • Items

 • Førstelinje Kjemoterapi uspes.

  • Used by

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  • Items

 • Pågående adjuvant behandling før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Pågående adjuvant behandling - fritekst før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Hormonbehandling Før Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Hormonbehandling navn fritekst Før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Hormonbehandling Varighet av bruk (år) fritekst - før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Hormonbehandling Varighet av bruk (mnd) fritekst - før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Hormonbehandling Totalt antall mnd (mnd) fritekst - før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Postoperativ hormonbehandling etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Får pasienten medikamentell behandling før, under eller etter strålebehandling

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

  • Items

   • 0: Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • 1: Ja, neoadjuvant

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • 2: Ja, konkomitant

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • 3: Ja, adjuvant

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • 4: Annet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

 • Får pasienten medikamentell behandling før, under eller etter strålebehandling - fritekst

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart

  • Items

 • Trastuzumab før Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Trastuzumab under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

  • Items

   • 1: 0630 Trastuzumab hver 3. uke

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 2: 0593 Trastuzumab/paclitaxel ukentlig

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 3: 0745 Trastuzumab/docetaxel hver 3. uke

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 4: 0747 Trastuzumab/docetaxel ukentlig

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 5: 0595 Trastuzumab/vinorelbine ukentlig

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 6: 0506 Trastuzumab ukentlig

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

   • 7: Annet (+ fritekstfelt)

    • [KRG] Brystkreft - Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling

 • Gjennomført hormonbehandling under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

  • Items

   • 1: Tamoxifen

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 2: Letrozole

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 3: Anastrozole

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 4: Exemestane

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 5: Goserelin

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 6: Megestrolacetat

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 7: Fulvestrant

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 8: Tamoxifen+Goserelin

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 9: Letrozole+Goserelin

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 10: Anastrozole+Goserelin

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 11: Exemestane+Goserelin

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

   • 12: Annet (+ fritekstfelt)

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom: Avslutning adjuvant hormonbehandling

 • Tamoxifen checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

  • Items

 • Tamoxifen checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Letrozol checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Letrozol checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Anastrozol checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Anastrozol checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Exemestane checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Exemestane checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Goserelin checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Goserelin checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Megestrolacetat checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Megestrolacetat checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Fulvestrant checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Fulvestrant checkbox etter

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Østrogen

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Hormonbehandling + everolimus checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Hormonbehandling + trastuzumab checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Hormonbehandling + lapatinib checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

  • Items

 • Vaksine under

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

  • Items

 • Annet + fritekstfelt checkbox under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

  • Items

 • Annet under

  • Used by

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  • Items

 • Annet fritekst felt

  • Used by

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

  • Items

 • Type kur [kjemoterapi] under

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

  • Items

   • 1: Taxaner/Carboplatin hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • 2: Carboplatin singel hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • 3: Taxaner singel/ hver 3. uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • 4: Taxaner/Carboplatin/Avastin

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • 5: Cisplatin

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • 6: Andre

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

 • Type kur [kjemoterapi] under

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

  • Items

   • 1: Taxaner/Carboplatin hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 2: Carboplatin singel hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 3: Taxaner singel hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 4: Taxaner singel, ukentlig

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 5: Caelyx

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 6: Carboplatin/Caelyx hver 4.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 7: Gemcetabine dag 1 og dag 8

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 8: Topotecan 5 dagers

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 9: Yondelis hver 3.uke

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • 10: Andre

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

 • Type medikamentell behandling [kjemoterapi] under

  • Used by

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

  • Items

   • 1: IntronA (Interferon alfa 2b)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 2: DTIC (Dakarbazin)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 3: Temodal (Temozolomid)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 4: CCNU (Lomustin)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 5: Velbe (Vinblastin)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 6: Karboplatin/Paklitaxel

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 7: Karboplatin/Docetaxel

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 8: Zelboraf (Vemurafenib)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 9: Yervoy (Ipilimumab)

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

   • 10: Annet

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Medikamentell behandling

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Medikamentell behandling

 • Ikke-hormonell behandling under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

   • 1: 0100 FEC 60

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 2: 0702 FEC 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 3: 0112 Docetaxel 100 hver 3. uke (mammae)

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 4: 0468 Paclitaxel ukentlig 80 mg/m2

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 5: 0601 Paclitaxel ukentlig 90 mg/m2

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 6: 0630 Trastuzumab hver 3. uke

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 7: 0593 Trastuzumab/paclitaxel ukentlig

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 8: 0745 Trastuzumab/docetaxel hver 3. uke

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 9: 0747 Trastuzumab/docetaxel ukentlig

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 10: 0595 Trastuzumab/vinorelbine ukentlig

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 11: 0506 Trastuzumab ukentlig

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 12: 0484 Epirubicin 90 mg/m2 hver 3. uke

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 13: 0098 Doksorubicin ukedose

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 14: 0726 Epirubicin ukedose

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 15: 0576 Liposomalt doxorubicin (Caelyx) 40 mg/m2 hver 4. uke

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 16: 0596 Capecitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 17: 0769 Docetaxel hver 3. uke + capecitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 18: 0763 Paclitaxel ukentlig + capecitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 19: 0617 Vinorelbine ukedose

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 20: 0628 Docetaxel ukedose 35 mg/m2

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 21: 0203 Paclitaxel hver 3. uke 175 mg/m2

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 22: 0399 Gemcitabin 1000 mg/m2

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 23: 9901 Lapatinib/capecitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 24: 9902 Lapatinib

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 25: 0097 CMF

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 26: 0099 FAC

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 27: 0107 FuMi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 28: 0691 Immuntoksin MOC31 PE

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 29: 0825 EC + Avastin/placebo

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 30: 0631 Zoledronsyre

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 31: 9903 Ibandronate

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 32: 9904 Pamidronate

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 34: Trastuzumab-emtasine (T-DM1)

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 35: 1192 Eribulin

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 36: 1063 Docetaxel/cyclofosfamid

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 37: Docetaxel/pertuzumab/trastuzumab

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 38: Pertuzumab/trastuzumab

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 39: Pertuzumab

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 40: Trastuzumab/lapatinib

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 41: Carboplatin

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 42: Cisplatin

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 43: Carboplatin/gemcitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 44: Cisplatin/gemcitabine

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 33: Annet + fritekst felt

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

 • Carboplatin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Cisplatin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Gemcitabin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Vinorelbin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Pemetrexed checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Docetaxel checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Etoposid checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Adriamycin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Vincristin checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Cyclofosfamid checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Irinotekan checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Topotekan checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Paclitaxel checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Erlotinib checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Gefitinib checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Annet checkbox før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Annet fritekst før

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart

  • Items

 • Kapecitabin checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • 5-FU checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Kalsiumfolinat checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Oksaliplatin checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Irinotecan checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • VEGF-hemmer checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • EGFR-hemmer checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Annet checkbox uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Annet Fritekst uspes

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Planlagt Kjemoterapi Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Planlagt Fullført neoadjuvant kjemoterapi checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

  • Items

 • Planlagt Adjuvant kjemoterapi checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi

  • Items

 • Planlagt behandlingsopplegg [Hormonbehandling]

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

   • 1: Tamoxifen i 5 år

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 6: Aromatasehemmer i 5 år

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 2: Aromatasehemmer i 2 år etterfulgt av 1)aromatasehemmer i 3 år eller 2)tamoxifen i 3 år

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 3: Tamoxifen i 2 år etterfulgt av aromatasehemmer 3 år

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 4: Tamoxifen i 2-5 år etterfulgt av aromatasehemmer 3 år

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 5: Annet

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

 • Planlagt behandlingsopplegg [Hormonbehandling] spesifikasjon - Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

 • Hvilken behandling er planlagt videre: 2: Medikamentell tumorrettet behandling

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Kirurgi

  • Items

 • Hvilken behandling er planlagt videre: 3: Medikamentell tumorrettet behandling

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Planlagt annen behandling - Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Seponering av Oksaliplatin Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av Oksaliplatin etter kur nr: [tall]

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av Oksaliplatin etter kur nr ukjent. Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av 5-Fu Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av 5-Fu etter kur nr: [tall]

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av 5-Fu etter kur nr. ukjent. Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av Kapecitabin Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av Kapecitabin etter kur nr: [tall]

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av Kapecitabin etter kur nr. ukjent. Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Seponering av annen tumorrettet behandling Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Behandlingen ble modifisert med: G-CSF ble brukt Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Behandlingen ble modifisert med: Dosereduksjon Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Behandlingen ble modifisert med: Annen årsak Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Behandlingen ble modifisert med: Annen årsak Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Behandlingen ble modifisert med: Ukjent Checkbox

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi

  • Items

 • Medikamentell forbehandling for Cervixmodning

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Hysteroskopi

  • Items

 • Tilleggsbehandling med benresorbsjonshemmer under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Tilleggsbehandling med benresorbsjonshemmer spesifiser -fritekst under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Benresorbsjonshemmer under

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

   • 1: Zoledronsyre

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 2: Ibandronate

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 3: Pamidronate

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 5: Denosumab

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

   • 4: Annet

    • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft - Tilbakefall Hormonbehandling

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell

 • Ukjent om tilleggsbehandling (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

  • Items

 • Hormonsubstitusjon før fritekst

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

 • Hormonsubstitusjon før

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

   • 0: Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • 1: Nå

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • 2: Tidligere

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

 • Kontrastmiddel under

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1 - Hexabrix, 320 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 21 - Iomeron, 300 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 22 - Iomeron, 350 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2 - Iomeron, 400 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 3 - Iopamiro, 300 mgII/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 31 - Iopamiro, 370 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 4 - Omnipaque, 300 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 41 - Omnipaque, 350 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 5 - Optiray, 300 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 6 - Ultravist, 300 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 7 - Visipaque, 270 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 8 - Visipaque, 320 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9 - Xenetix, 300 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 91 - Xenetix, 350 mgI/ml

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 88 - Annet

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Kontrastmiddel Mengde (ml)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Picoprep / Citrafleet checkbox under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • 3-dagers tømning (flytende, toilax, klyx) checkbox under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annet [tømningsmiddel] checkbox under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annet [tømningsmiddel] fritekst under

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • PEG liter(totalt) (fritekst)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Tømning gitt som split dose:

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Røykestatus 1

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Aldri røykt daglig.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Dagligrøyker.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Eks-dagligrøyker.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Røykestatus ukjent.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Røykestatus 2

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Aldri

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Røyker

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Eks-røyker (røykfri >1 mnd)

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Røykestatus 3

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Aldri

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Røyker

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 2: Eks-røyker (uspes. lengde)

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Røykestatus 4

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 0 - Aldri røykt

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 1 - Eks-røyker >1 mnd

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2 - Røyker

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Røyk

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 0: Nei

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 1: Av og til

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Daglig

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 9: Ukjent

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Aktiv røyker

  • Used by

   • HISREG_ Preintervensjon

  • Items

   • 1 - Røyker nå

    • HISREG_ Preintervensjon

   • 2 - Røykte tidligere, men sluttet

    • HISREG_ Preintervensjon

   • 3 - Aldri røykt

    • HISREG_ Preintervensjon

   • 9 - Ukjent

    • HISREG_ Preintervensjon

 • Røykevaner

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

   • 1: Aldri røykt

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 2: Røykt tidligere

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 3: Røyker fortsatt

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 4: Mangler

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

 • Røyker du?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Ja

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 0 - Nei

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A

 • Røyker du daglig?

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1 - Ja

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2 - Nei

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3 - Ukjent

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Antall år røykt

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Antall sigaretter per dag

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Antall pakkår

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Måned sluttet (å røyke) mm/åååå

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

 • Antall måneder sluttet (å røyke)

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

 • Snus

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 0: Nei

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 1: Av og til

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Daglig

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 9: Ukjent

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Snuser du?

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Ja

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 0 - Nei

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Deformitet 1A

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Informasjon/Anbefaling gitt til pasient om: Røykeavvenning

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 2: Nei

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • 3: Ikke aktuelt

    • Kolsregisteret - Registreringsskjema

 • Familiær opphopning

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Nære slektninger med [diagnosen]

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

   • 2: Nei

   • 9: Vet ikke

 • Diabetes hos foreldre/barn/søsken

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Tidlig koronarsykdom hos foreldre/søsken

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Mor med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

 • Far med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

 • Mor eller Far med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

  • Items

 • Tvilling med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

 • Helsøsken med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

 • Søsken med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

  • Items

 • Besteforeldre med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • [NKR] Deformitet 1A

  • Items

 • Andre slektninger med [diagnosen] (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

  • Items

 • Hvilke andre Slektninger med [diagnosen] (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 1A

  • Items

 • Mosjonerer regelmessig

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Fysisk umulig å mosjonere.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Vet ikke*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Ukedager med mosjon (dager/uke) (fritekst)

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Disponert for/ etiologiske faktorer

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • 0: Nei

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • 9: Ukjent

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

 • Antall graviditeter (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Antall pariteter (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Gravid

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2: Nei

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

 • Antall uker gravid (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

 • Symptomdebut dato

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • Symptomdebut dato åååå-mm-dd

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Skadedato ddmmåååå

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Varighet av symptomer

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1A: Anamnese

  • Items

   • 1 - Mindre enn 1 år

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1A: Anamnese

   • 2 - Mellom 1 år og inntil 5 år

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1A: Anamnese

   • 3 - Mellom 5 år og inntil 10 år

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1A: Anamnese

   • 4 - Mer enn 10 år

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1A: Anamnese

 • Symptomvarighet

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Ingen

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 2 - Mindre enn 3 måneder

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 3 - 3 til 12 måneder

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 4 - 1 til 2 år

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 5 - mer enn 2 år

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Symptom > 3 døgn

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Varighet av symptomer

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Mindre enn 24 timer

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Mindre enn en uke

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - 1 uke til 3mnd

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 4 - 3 mnd til 12 mnd

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 5 - mer enn 12 mnd

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Varighet av symptomer

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Spørreskjema for urinlekkasje (ikke registrert gr. veldig spesifikke spørsmål)

  • Items

   • 0 'ingen'

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Spørreskjema for urinlekkasje (ikke registrert gr. veldig spesifikke spørsmål)

   • 1 'mindre enn 14 dager'

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Spørreskjema for urinlekkasje (ikke registrert gr. veldig spesifikke spørsmål)

   • 2 'opp til 3 mnd'

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Spørreskjema for urinlekkasje (ikke registrert gr. veldig spesifikke spørsmål)

   • 3 'mer enn 3 mnd'.

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Spørreskjema for urinlekkasje (ikke registrert gr. veldig spesifikke spørsmål)

 • Varighet symptomer timer

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Varighet symptomer døgn

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Tid siden symptomdebut i dager

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

  • Items

 • Varighet symptomer uker

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Timer fra Symptomdebut til innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: 0-3 timer før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: 3-4,5 timer før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: 4,5-6 timer før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: 6-12 timer før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: 12-24 timer før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 6: 24 timer – 7 dager før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 7: Mer enn 7 døgn før innleggelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Mindre enn fire timer fra symptomdebut til innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Kontakttype skade

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Første episode starter mindre enn 7 dager etter en skade er inntruffet

    • NPR

   • 2 Første episode starter 7 eller flere dager etter en skade er inntruffet

    • NPR

   • 3 Ny henvisningsperiode/episode for skade som har medført henvisningsperiode/episode tidligere

    • NPR

 • Aktivitet som førte til aktuell skade

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 0: Fotball

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 1: Håndball

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 2: Snowboard

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 3: Alpint

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 4: Annen skiaktivitet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 5: Kampsport

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 6: Basketball

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 7: Annen lagidrett

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 8: Motor og bilsport

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 9: Annen fysisk aktivitet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 10: Arbeid

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 11: Trafikk

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 12: Fall/hopp/vold/lek

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 98: Annet

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Spesifiser Annet (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

 • Skadeårsak

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

   • 1 Idrett/sport

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 2 Vold/legemsfornærmelse

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 3 Transport

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 4 Fall

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 5 Annen traumatisk årsak

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 6 Ikke-traumatisk ryggmargsskade

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • 9 Ikke spesifisert eller ukjent

    • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

 • Sted for symptomdebut

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Utenfor sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: I sykehus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Hvor oppsto {tilstanden}

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Utenfor sykehus

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: I sykehus, ikke prosedyrerelatert

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: I sykehus, prosedyrerelatert

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Symptomer (uspes.) som indikasjon til undersøkelse/ prosedyre

  • Items

 • Inntilstand

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Levende ved ankomst til institusjon

    • NPR

   • 2 Død ved ankomst

    • NPR

   • 3 Levende født i sykehus

    • NPR

 • Død ved ankomst akuttmottak

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 1: Ja

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 2: Nei

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

 • Status ved ankomst sykehus

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Våken

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Bevisstløs

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 4: HLR pågår

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 5: Død

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Bevissthetsgrad ved innleggelsen

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 0: Våken

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 1: Døsig, reagerer adekvat ved lett stimulering

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Døsig, reagerer først ved kraftig/gjentatt stimulering

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Reagerer ikke, eller bare med ikke-målrettet bevegelse

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Bevissthet

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Bevisstløs

    • NPR

   • 2 Reagerer på rop /rist

    • NPR

   • 3 Våken, kan snakke

    • NPR

   • 9 Vet ikke

    • NPR

   • 999 Lokal kode

    • NPR

 • Dominerende symptom

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Brystsmerter/trykk/press

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Dyspne

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 3: Sirkulasjonsstans

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 4: Annet

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Innkomstårsak

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 1 - Brystsmerter

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Dyspne

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Sirkulasjonsstans

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 8 - Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Akutte brystsmerter før stans

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Viktigste symptomer

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • 1 - Brystsmerter

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 2 - Dyspnoe

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 3 - Ingen (risikoestimering)

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Kardiogent sjokk ved ankomst

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Symptomer

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

   • 0: Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

 • Symptomer, tegn og funn

  • Used by

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • 0: Nei

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

 • Hadde pasienten symptomer?

  • Used by

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • 0: Nei

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

 • Symptomstart dato

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Ingen symptomer

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Tilstede

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Sidelokalisasjon av symptomer

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Høyre

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Venstre

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Bilateralt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Fastklemt [pasient]

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 1: Ja

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 2: Nei

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

 • Bruk av hjelm

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

   • 1: Ja

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

   • 2: Nei

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

   • 888: Ikke relevant

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke

 • (Arteriosclerosis obliterans) ASO - Klinikk

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 1: Claudicatio

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 2: Hvilesmerter

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 3: Ulcus/gangren

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 4: Akutt ischemi

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Popliteaaneurisme klinikk

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 1: Asymptomatisk

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 2: Truende ruptur

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 3: Ruptur

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 4: Trombose

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 5: Perifer embolisering

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 6: Claudicatio/stenose

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Femoralisaneurisme klinikk

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 1: Asymptomatisk

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 2: Truende ruptur

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 3: Ruptur

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 4: Trombose

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 5: Perifer embolisering

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 6: Claudicatio/stenose

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Språk- eller taleproblemer

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Talens forståelighet

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

   • 1: God

    • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

   • 2: Lett nedsatt

    • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

   • 3: Sterkt nedsatt

    • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

   • 4: Ikke bedømbar

    • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

 • Pasienten har hjerneslagdiagnose i henhold til ett av følgende kriterier

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Akutte fokale utfall + positiv bildediagnostikk. Innlagt i sykehus innen 28 døgn fra symptomdebut

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Akutte fokale utfall ÷ positiv bildediagnostikk. Innlagt i sykehus innen 28 døgn fra symptomdebut

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Ingen av ovennevnte

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Tegn til hjerneinfarkt eller iskemi

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Slagdiagnose

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: I 61 = Hjerneblødning

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: I 63 = Hjerneinfarkt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: I 64 = Uspesifisert

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Facialisparese

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Armparese

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Beinparese

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Andre nye fokale slagsymptomer

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Ataksi (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Sensibilitetsutfall (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Neglekt (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Dobbeltsyn (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Synsfeltutfall (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Vertigo (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

 • Våknet pasienten med symptom på hjerneslag?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Crescendo TIA

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

 • (Morgen)hodepine (1)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Medførte {prosedyren} hodepine? (1)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1

  • Items

   • Ikke i det hele tatt

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1

   • I liten grad

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1

   • I noen grad

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1

   • I stor grad

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1

 • Våkner du med hodepine?

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 0 - Aldri/nesten aldri

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 1 - Av og til

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2 - Noen ganger i uken

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 3 - Alltid/nesten alltid

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Hodepine

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

   • Tilstede

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

 • Søvnvansker

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Føler du deg uthvilt etter nattesøvnen (1)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

  • Items

   • 0 - Aldri/nesten aldri

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • 1 - Av og til

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • 2 - Noen ganger i uken

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • 3 - Alltid/nesten alltid

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

 • Har pasient hatt søvnproblemer før innleggelse

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

   • 0=ikke i det hele tatt

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 1=litt

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 2=en del

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 3=Svært mye

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 999=vet ikke

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

 • Hindret din {tilstand} deg i å leve som du ønsket den siste måneden ved at: Du sov dårlig om natten? (2)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 1: Meget lite

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 2: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 3: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 4: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 5: I høy grad

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

 • Dagtidstretthet (1)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Hindret din {tilstand} deg i å leve som du ønsket den siste måneden ved at: Du ble trett, utmattet, eller slapp ? (2)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 1: Meget lite

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 2: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 3: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 4: -

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 5: I høy grad

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

 • Svekket hostekraft / sekretproblem / hyppige infeksjoner

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

 • Dyspne

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • 2: Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • Tilstede

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

 • Respirasjon

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Puster normalt

    • NPR

   • 2 Puster ikke normalt

    • NPR

   • 3 Intubert

    • NPR

   • 4 Respirasjonsstans

    • NPR

   • 9 Vet ikke

    • NPR

   • 999 Lokal kode

    • NPR

 • Lekkasje av fast avføring (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Lekkasje av flytende avføring (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Lekkasje av luft (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Behov for å bruke bind eller propp pga lekkasje av avføring (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Bruk av forstoppende medikament (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Manglende evne til å utsette avføring i 15 minutter (0-4)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Økende bukomfang (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Ascites (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Magesmerter, nedre abdomen (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Magesmerter, øvre abdomen (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Endret avføringsmønster (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Antall vannlatinger per 24 timer (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • gjennomsnitt vannlatingsvolum (ml) (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • DVT (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Blødninger (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • Annet (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

 • B-symptomer

  • Used by

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • 0: Nei

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

 • Akutt smerte (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Langvarig smerte > 3 mnd (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Palliasjon (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Vet ikke (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Ikke utfylt (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

 • Arbeidsbelastning (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Hjemmebelastning (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Følelsesmessig belastning (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Fritidsaktivitet (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Skade i skjelett (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Skade i muskulatur (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Skade i nerve (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Feilbehandling (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Vet ikke (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Andre årsaker (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Sterkeste smerte i ro (0-10

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Svakeste smerte i ro (0-10

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Smerte i hvile (0-10)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Sterkeste smerte i bevegelse (0-10)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Svakeste smerte i bevegelse (0-10)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

 • Smerte i aktivitet (0-10)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Smertestyrke på skala fra 0 til 10 (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • Hvordan vil du gradere de smertene du har hatt i [lokalisasjon] i løpet av den siste uken? (0-10)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1B

  • Items

 • Smertetegning (16 punkter, checkbox, forside og bakside)

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

 • Hvor stråler smertene?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - I begge skuldre/armer

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Kun i en skulder/arm

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - Ingen strålesmerter

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Hvor langt ut går armsmertene dine?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 1 - Til skulder

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 2 - Til overarm/albue

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 3 - Til underarm/håndledd

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 4 - Til finger/fingre

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 5 - Ingen arm/skuldersmerte

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Har du vært undersøkt eller behandlet for skulderplager tidligere?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 0 - Nei

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 1 - Ja

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Har du redusert styrke (kraftsvikt) i den aktuelle skulder, arm eller hånd?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

  • Items

   • 0 - Nei

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 1 - Ja

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • 9 - Ikke utfylt

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

 • Dato for livskvalitetsspørring:

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Hvordan er din generelle livskvalitet (1-10)

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Hvor fornøyd har du vært med dine fysiske helse de siste fire ukene?(1-10)

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • Hvor fornøyd har du vært med din psykiske helse, følelsene og humøret de siste fire ukene? (1-10)

  • Used by

   • NorSCIR - Registrering av ryggmargskade

  • Items

 • I hvor stor grad har din {tilstand} påvirket ditt seksualliv (1-10)

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

 • Endring av livsstil

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

   • Unknown..

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

   • Unknown..

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

   • Unknown..

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

   • Unknown..

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

   • Unknown..

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

 • Tilstandsgrupper

  • Used by

   • NPR

  • Items

 • Annen alvorlig sykdom som foranleder avvik fra behandlings- retningslinjer

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 1 - Kreft

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 2 - Demens

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 3 - Alvorlig KOLS

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 8 - Annet

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

 • Annet (disponerende faktorer) (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Annet (disponerende faktorer) (fritekst)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Andre relevante sykdommer, skader eller plager?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

   • 0 - Nei

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • 1 - Ja, spesifiser

    • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

 • Komorbid tilstand (valg)

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

 • Debutår [Komorbid tilstand]

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

 • Blødningstendens (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Hofte- eller kneartose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Kronisk smerte i muskelskjelettsystemet (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Thoraxdeformitet

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Osteoporose (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Muskel-skjelett (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

  • Items

 • Carpal tunnel syndrom (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Skulder artrose/impingment (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Whiplash/nakkeskade (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Har du vært til annen behandling for dine aktuelle plager?

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 0: Ikke utfylt

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 1: Ja

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2: Nei

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Ukjent

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Ja, samme nivå (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Ja, annet nivå (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Nei (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Antall tidligere operasjoner i [lokalisasjon] (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Tidligere operasjon i LS-kolumna?

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

   • 1: Ja, samme nivå

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 2: Ja, annet nivå

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • 9: Nei (checkbox)

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

 • Tidligere operasjon i samme kne

  • Used by

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

  • Items

   • 0: Ja

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 1: Nei

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • 9: Ukjent

    • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

 • Nei

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Osteosyntese for fraktur [lokalisasjon] (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Hemiprotese pga. fraktur (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

  • Items

 • Osteotomi (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Artrodese (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Totalprotese(r) (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

  • Items

 • Protese (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Synovectomi (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Annet (f.eks menisk og leddbåndsop.) (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Annen operasjon (checkbox)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

  • Items

 • Annen operasjon (valg)

  • Used by

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser

   • Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser

  • Items

 • Amputasjon (ikke traumatisk)

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Nei*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: fot t.om. ankelledd.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: over ankelnivå.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Ukjent*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Pågående pankreatitt (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Pågående kolangitt (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Gallegangsstein (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Malign stenose (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Benign stenose (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Uavklart stenose (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Papillestenose (Sphincter Oddi Dysfunction, SOD) (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Papilletumor (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Lekkasje (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Duodenalstenose (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Slimhinneødem (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Divertikkel (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tumorinnvekst (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Kirurgisk anastomose

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

   • 1: Ja

    • Gastronet: ERCP

   • 2: Nei

    • Gastronet: ERCP

 • Språklig forsinkelse

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

 • Hatt Spesialpedagogisk/ logopedisk hjelp

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

 • Har du lese og skrivevansker?

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

  • Items

   • 1: Ja, i stor grad

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 2: Ja, i noen grad

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

   • 3: Nei

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling

 • Syndrom diagnose

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

   • 1: Del22q11 Syndrom

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 2: Pierre Robin sekvens

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 3: Van der Woude Syndrom

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 4: Annen

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

 • Aldersadekvat psykomotorisk utvikling

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

 • Dysmorfe trekk

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

    • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

 • Øre [Komorbiditet] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Øye [Komorbiditet] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Ear tag [Komorbiditet] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Ear tag [Komorbiditet] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Liten hake [Komorbiditet] (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Veksthemming (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Behandling med veksthormoner (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Tidligere Hjerneslag?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Årstall for når første hjerneslag

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Hjerneslag

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Tidligere

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Pågående

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ikke

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Type Hjerneslag

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Infarkt

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Blødning

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Uspesifisert

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Tegn til hjerneinfarkt eller iskemi

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Tidligere TIA

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Når var siste TIA

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Innen siste uke

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: 1-4 uker før slaget

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: 4-12 uker før slaget

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Over 12 uker

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Cerebrovaskulær sykdom (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Cerebrovasculær sykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Demens tilstede (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

 • Demens

  • Used by

   • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 1: Ja

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

   • 2: Usikker

    • Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema

 • von Recklinghausen/ NF1/NF2 (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

 • Sentralnervesystemet (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år

  • Items

 • Hodepine (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Kronisk nevrologisk sykdom checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Immundefekt (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

 • Immundefekt spesifiser (fritekst)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

 • Reumatisk sykdom (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • RA (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Bechterew (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Under steroid/immunomodulerende behandling (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Tidligere hjerteinfarkt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Hjerteinfarkt siste tre måneder

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Akutt hjerteinfarkt

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

 • Subklassifisering av hjerteinfarkt

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

  • Items

   • 1 - Type-1

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 2 - Type-2

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 3 - Type-3

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 4 - Type-4a

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 5 - Type-4b

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 6 - Type-5

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse

 • Gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Når gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Innen siste uke

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: 1-4 uker før slaget

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: 4-12 uker før slaget

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Over 12 uker

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Tidligere hjerteoperert

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

 • Tidligere ACB-operasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Tidligere AVR-operasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere Mitralplastikk

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere MVR-operasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere annen hjerteoperasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere annen BAV

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

 • Annen tidligere hjertekirurgi (ikke pacemaker)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Mekanisk ventil

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Biologisk klaff

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Hjertetransplantasjon

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 4 - Annen hjertekirurgi

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Tidligere korrigeringsforsøk

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1 - BAV

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2 - CRT

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 3 - Kirurgi

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 4 - MitraClip

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 5 - Annuloplastik

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 6 - Annet

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Ugunstig anatomi etter hjerteoperasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Koronaroperert

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Tidligere karkirurgi

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Er du operert i halspulsåre?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema

 • Arteriell karkirurgi distalt for aorta

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Ukjent

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Tidligere PCI

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Venstre hovedstammestenose

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Atrieflimmer

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Annen arrytmi

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Hjertesykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Koronar hjertesykdom (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Hjerte/ karsykdom (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Koronarsykdom

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Debut av koronar hjertesykdom

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Hjertesykdom (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Plastikkirurgi - Alle operasjoner

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Alvorlig hjertesykdom (Checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Hjertesvikt (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Kjent kronisk hjertesvikt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Svekket systolisk venstre ventrikkelfunksjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

  • Items

   • 1: Normal (1)

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 2: Moderat redusert (2)

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 3: Redusert (3)

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 999: Ukjent (999)

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

 • Kjent nedsatt venstre ventrikkelfunksjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Ja, Lett nedsatt (40-49%)

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Ja, Moderat nedsatt (30-39%)

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 4 - Kraftig nedsatt (<30%)

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 5 - Ja, men ukjent grad

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Hovedårsak til hjertesvikt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: Koronarsykdom

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: Dilatert CMP

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: Hypertrofisk CMP

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 4: Hypertensjon

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 5: Klaffefeil/ventil

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 6: Kongenitt

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 7: ARVC

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 8: Tachycardiutløst

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Cytostaticaindusert

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 10: Kanalopatier

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 11: Takutsubo

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 12: Andre

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 13: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Varighet av svikten (Mnd Fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Endokarditt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Tidligere

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Pågående

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ikke

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Implantert pacemaker

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

 • Porselensaorta

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Hypertensjon (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Hypertoni

  • Items

   • 1: Ja

   • 2: Nei

   • 9: Ukjent

 • Hypertoni pågående beh

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

 • Behandlet hypertoni

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Hypertensjonsbehandling tidligere

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Perifer vaskulær sykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Vaskulær claudicatio (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Retinopati

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Nei*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Retinopati, ikke-laserbehandlet.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Laserbehandlet retinopati.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Ukjent*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Årstall for første laserbehandling

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Nedsatt syn

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Sist besøk hos øyelege (dato)

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Alvorlig lungesykdom Tilstede (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Lungesykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

 • Lungefunksjon

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

   • 0 - Normal

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 1 - Redusert

    • [NKR] Deformitet 2A-1

 • Kronisk lungesykdom tilstede (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Obstruktiv søvnapnésyndrom (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Adipositas hypoventilasjonssyndrom/Pickwick (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Diagnostisert søvnapne/ CSR

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Respirasjonsstøtte

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

   • 0 - Trenger ingen respirasjonsstøtte

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 1 - Trenger O₂

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 2 - Trenger CPAP om natten

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 3 - Trenger CPAP om natten og delvis om dagen

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 4 - Trenger respirator

    • [NKR] Deformitet 2A-1

 • Diagnosedato (mm.yyyy) søvnapne/ CSR

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Astma (Checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • KOLS/Astma

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Astma/ lungesykdom (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Behandlingskrevende KOLS

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Nyresvikt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Dialyse før operasjon

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Nyrestatus

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Normal nyrestatus.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Tidligere mikroalbuminuri.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Mikroalbuminuri.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Proteinuri.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 5: Dialysebehandlet.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 6: Nyretransplantert.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 7: Ukjent nyrestatus.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Antall tidligere gjennomgåtte inkontinensoperasjoner (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • Operert for inkontinens ved vår avdeling tidligere

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • 0: Nei

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

 • Inkontinens og prolapsoperasjon samtidig

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • 0: Nei

    • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

 • Pasientens pnr ved siste operasjon (fritekst)

  • Used by

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

  • Items

 • Kolonreseksjon(Checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annen abdominaloperasjon (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Depresjon (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Depresjon/ Angst (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • ADHD (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Tidligere rusmisbruk

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

   • 1=Ja

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 0=Nei

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 2=Usikker

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 999=vet ikke

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

 • Tidligere rusmisbruk

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

   • 1=Ja

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 0=Nei

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 2=Usikker

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 999=vet ikke

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

 • Lar/LAS

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

  • Items

   • 1=Ja

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 0=Nei

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

   • 999=vet ikke

    • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

 • Sectio [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Descensoperasjoner [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Konisering [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Hysteroskopi [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Revisio/Abrasio [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Gynekologisk kirurgi [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Gynekologisk operasjon (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Tidligere vaginale inngrep

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

   • 0: Nei

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 1: Ja

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 9: Ukjent

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

 • Tidligere laparotomiinngrep

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

   • 0: Nei

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 1: Ja

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 9: Ukjent

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

 • Laparoskopi [antall] (fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Tidligere laparoskopi inngrep

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

   • 0: Nei

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 1: Ja

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • 9: Ukjent

    • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

 • Diabetes

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Diabetestype

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Type 1 (inkl. LADA)

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Type 2

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Annen diabetestype (inkl. pankreatitt, MODY).

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: er ikke avklart.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Diagnoseår Diabetes

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Diabetes tilstede (Checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR] Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Diabetes med komplikasjoner tilstede (Checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

 • Diabeteskomplikasjoner

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Annen endokrinologisk sykdom (Checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Diabetessår nedenfor ankelen

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Aldri

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Ja, en gang

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Ja, flere ganger

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Noen gang vært hjelpetrengende pga. hypoglykemi.

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Vet ikke

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Antall alvorlige hypoglykemier siste året

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Noen gang innlagt for ketoacidose

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Aldri*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: en gang.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: flere ganger.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Ukjent*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Aktiv cancersykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Dato for aktiv cancersykdom

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Malignitet (som kontraindikasjon)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere kreftsykdom (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

 • Kreftsykdom (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Kreftsykdom Annet (checkbox + fritekst)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Strålebehandling

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Tidligere strålebehandlet (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

  • Items

 • Lungekreft (checkbox)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

  • Items

 • Cervix uteri [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Cavum uteri [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Ovar/tube [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Tarm [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Blære [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Mamma [kreft] (checkbox)

  • Used by

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

  • Items

 • Annen sykdom (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Gastronet: ERCP

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Annen sykdom Fritekst

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Ukjent (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

 • Tidligere operasjoner

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

   • 0 - Nei

    • [NKR] Deformitet 2A-1

   • 1 - Ja

    • [NKR] Deformitet 2A-1

 • Tidligere operasjoner, spesifiser (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Deformitet 2A-1

  • Items

 • Kontraindikasjon mot kirurgi

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Annen alvorlig sykdom (uspes)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

 • Høyde cm

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • Norgast Registrering

   • HISREG_ Preintervensjon

   • HISREG_ Registrering

  • Items

 • Kroppsvekt kg

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • Nasjonalt korsbåndregister: Registrering

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Operasjon

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • Norsk kvinnelig inkontinensregister: Klinisk skjema

   • Norgast Registrering

   • HISREG_ Preintervensjon

   • HISREG_ Registrering

  • Items

 • Begrunnelse for justering (kroppsvekt)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • Vekttap

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  • Items

   • 1: Intet

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 2: < 5 % av kroppsvekt

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 3: 5-10 % av kroppsvekt

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 4: > 10 % av kroppsvekt

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Tilstede (Ja/nei) (1)

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

 • BMI kg/m2

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 1A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 1A

  • Items

 • Midjemål

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Systolisk BT (uspesifisert)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Arm BT

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • Høyre ankel BT

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • arm/ankel Index (hø) BT

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • Venstre ankel BT

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • arm/ankel Index (ve) BT

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema

  • Items

 • Diastolisk BT (uspes. fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Systolisk BT -range

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 0: <70 (1)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 1: 70-99 (1)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 2: 100-199 (1)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 3: >200 (1)

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Systolisk BT (RTS)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 4: BT >89 (god radialispuls)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 3: BT 76 – 89 (svak radialispuls)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 2: BT 50 – 75 (femoralispuls)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 1: BT 1 – 49 (kun carotispuls)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 0: BT 0 (ingen carotispuls)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

 • Fotpuls

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja, palpabel begge sider

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Ja, men bare på høyre side

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Ja, men bare på venstre side

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 5: ikke undersøkt.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Type måling

  • Used by

   • NPR

  • Items

   • 1 Resp. Frekvens

    • NPR

   • 2 sO2 (a)

    • NPR

   • 3 O2-tilførsel

    • NPR

   • 4 Pulsfrekvens

    • NPR

   • 5 Blodtrykk systolisk

    • NPR

   • 6 Blodtrykk diasystoisk

    • NPR

 • Pulsrate (fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

 • Pulsrate

  • Used by

   • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

  • Items

   • 0: <40 (1) [0]

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 1: 40-69 (1) [0]

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 2: 70-119 (1) [0]

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 3: 120-159 (1) [0]

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

   • 4: >=160 (1) [0]

    • Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema

 • Respirasjonsfrekvens (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

 • Respirasjonsfrekvens (RTS)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 4: RF 10 - 29 (normal)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 3: RF >29 (hurtig)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 2: RF 6 - 9 (langsom)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 1: RF 1 - 5 (gispende)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 998: 0: RF 0 (ingen respirasjon)

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

   • 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital

 • Pasienttemperatur i akuttmottak (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Temperaturkontroll

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: Aktiv temperaturkontroll

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: Terapeutisk hypotermi

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ingen temperaturkontroll

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Respons [beh] vurdert ved Palpatoriske mål [tumor] (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Normal sensibilitet i føtter

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: Ja, begge føtter

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: Ja, høyre fot

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Ja, venstre fot

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 5: Ikke undersøkt

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Måler glukose selv

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

   • 1: ukentlig eller oftere.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 2: sjeldnere enn ukentlig.

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 3: Nei

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

   • 4: Vet ikke*

    • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

 • Antall egenmålinger per uke (ganger/uke) (fritekst)

  • Used by

   • Norsk diabetesregister for voksne - Årskontroll

  • Items

 • Rytmeregistrering - metode

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ingen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: EKG

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Telemetri

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Holtermonitorering

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: Kombinasjon av flere

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Prehospitalt EKG

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • 12 avlednings EKG (prehospitalt)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ja før stans

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ja etter ROSC

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Tidspunkt Prehospitalt EKG

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Rytmeregistrering/EKG - funn /Hjerterytme /EKG rytme

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0: Sinus

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2: AF/Atriefløtter

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2: Pacemaker

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

   • 3: Annen

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Diagnostisk EKG

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Normalt

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Uendret

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Nyoppstått venstre grenblokk

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 3: ST-elevasjon

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 4: ST-senkning

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 5: Patologisk T-inversjon

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 6: Andre QRS/ST forandringer

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Beslutningsutløsende EKG

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 1 - Prehospitalt

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Etter ankomst dette sykehus

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Ved annet sykehus

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • Beslutningsutløsende EKG tidspunkt Dato

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

 • EKG QRS

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 1 - Normalt

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - Pacemaker

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - Venstre grenblokk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 4 - Patol Q-bølge

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 5 - Høyre grenblokk

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 8 - Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • EKG STT

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 1 - Normalt

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 2 - ST-elevasjon

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 3 - ST-senkning

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 4 - Patologisk T-bølge

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 8 - Øvrig

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • ST-segment senkning

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

 • Tilkom det ny Q-bølge i EKG i forløpet

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • QRS bredde (millisec. fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

 • Grenblokk type

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 1: LBBB

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 2: RBBB

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 3: IVB

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Venstre grenblokk

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

  • Items

   • 0 - Tidligere kjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 1 - Ikke tidligere kjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart

 • AVblokk grad II-III

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • Pacemakerstimulering i ventrikkel

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

 • Hjerterytme ved hjertestans

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 0: VF

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 1: VT uten puls

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Asystole

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: PEA

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 4: Pulsgivende rytme

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • 12 avlednings EKG tatt

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

  • Items

   • 1: Nei

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 2: Ja før stans

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 3: Ja etter ROSC

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 888: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

   • 999: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering

 • Atrieflimmer bekreftet med EKG

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Prospektiv EKG-triggning

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • 0 - Uspesifisert

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 1 - Ettslagopptak

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 2 - Flerslagopptak

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Er fysiologisk homeostase kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste for pasientsikkerhets-programmet?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Er svelgefunksjonen vurdert/testet (før peroral føde)?

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Ikke relevant

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Er pasienten mobilisert ut av seng i løpet av de første 24 timer etter innleggelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Har pasienten fått en tverrfaglig vurdering

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Tåtrykk (mmHg)

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema

  • Items

 • Ekko (incl Vscan)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • EF-resultat(av ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

  • Items

   • 1: Normalt ≥ 50%

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 2: Lett/moderat nedsatt 31-49%

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 4: Kraftig nedsatt ≤ 30%

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Oppfølgingsskjema

 • Venstre ventrikkel funksjon (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 1 - Normal

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - Lett nedsatt: EF 40 - 49%

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - Moderat nedsatt: EF 30 - 39%

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 4 - Betydelig nedsatt: EF 21 - 29%

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 5 - Alvorlig nedsatt: EF ⇐ 20%

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Aortainsuffisiens (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0 - 0

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1 - I

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - II

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - III

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 4 - IV

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Mitralinsuffisiens (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0 - 0

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1 - I

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - II

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - III

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 4 - IV

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Tricuspidalinsuffisiens (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0 - 0

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1 - I

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - II

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - III

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Aortastenose (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0 - 0

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1 - I

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - II

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - III

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Mitralstenose (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0 - 0

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1 - I

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 2 - II

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 3 - III

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Kvalitativ klassifisering (ekkofunn)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

   • 1 - Funktionell

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 2 - Degenerativ

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 3 - Blandet

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

 • Prolaps A1 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Prolaps P1 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Prolaps P2 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Prolaps P3 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Prolaps A2 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Prolaps A3 (checkbox)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Klaffeareal (ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Korrigert klaffeareal (cm²/m²)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Maxgradient (mm Hg)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • Max hastighet (m/s)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Middelgradient (mm Hg)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Høyrekammertrykk (mm Hg)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Annulusdiameter ved CT (mm)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering

  • Items

 • V contracta (mm)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • MR EROA (cm2)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • MR PISA (cm2)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

 • Ejeksjonsfraksjon (% fritekst)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

  • Items

 • Reversering av lungeveneflow (på ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging

 • Basis for EF

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

   • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

  • Items

   • 1: EKKO

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 2: Isotop

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 3: Angiografi

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

   • 4: MR

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema

    • [HKR] Norsk hjertesviktregister: Oppfølgingsbesøk

 • Infarktlokalisasjon (EKG/Ekko)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

  • Items

   • 0: Fremre vegg

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 1: Nedre vegg

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 2: Annen/uspesifisert lokalisasjon

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema

 • Stenosegrad aktuell side

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

  • Items

   • 1: 50-69%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 2: 70-90%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 3: Over 90%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

 • Stenosegrad kontralateral side

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Under 50%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 1: 50-69%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 2: 70-90%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 3: Over 90%

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 4: Okkludert

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

 • Tidligere ipsilat.beh. Carotisstenose

  • Used by

   • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

  • Items

   • 0: Nei

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema

 • Bildediagnostikk av {tilstand}

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ingen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: CT

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: MRI

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: Både CT og MRI

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: Annen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Bildediagnostikk av kar

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ingen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Ultralyd

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: CT-angio

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: MR-angio

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: Kombinasjon av flere

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Bildediagnostikk av hjerte

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ingen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Transthorakal ultralyd

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 3: Transøsofageal ultralyd

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 4: MRI

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 5: Kombinasjon av flere

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 6: Annen

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Bildediagnostikk

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • 0: Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Malingt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Melanom: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • Bildediagnostikk og/ eller endoskopi

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • 0: Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • Ble det foretatt ultralydsundersøkelse / CT

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

   • 1 - Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

   • 9 - Ukjent

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner

 • UL

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • UL (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Ultralyd m/kontrast

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • Vaginal ultralyd

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Abdominal ultralyd

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Diagnose ved ultralyd i svangerskapet

  • Used by

   • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

  • Items

   • 1: Ja

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 2: Nei

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

   • 9: Vet ikke

    • LKG-registeret: Sykepleie - Første innleggelse

 • Transrectal ultralyd

  • Used by

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

 • Endoanal ultralyd

  • Used by

   • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

  • Items

   • 0 - Nei

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

   • 1 - Ja

    • Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Skjema1B: Symptom

 • Mammografi

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

 • Mammografi (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

  • Items

 • Pasienten skal reserveres fra Mammografiprogrammet i 10 år

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

  • Items

   • 1: Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • 0: Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

 • Dato/tid CT tatt

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Tid fra ankomst til første CT scan (fritekst)

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Tidspunkt nøyaktghet

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 1: Eksakt klokkeslett

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 999: Ukjent klokkeslett

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

 • CT

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [NKR ]Deformitet 2A-1

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [NKR ]Deformitet 2A-1

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 3: 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

 • CT (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • CT thorax

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • CT bekken/ abdomen

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • CT abdomen

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • 3-fase CT-lever

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • CT colografi

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • CT-Angio

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • Ja

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • CT-Angio beskrivelse

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • CT-teknikk (angio)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • 1 - Prospektiv EKG-triggning

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 2 - Retrospektiv EKG-triggning

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • DLP (mGycm)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

 • Prospektiv EKG-triggning for ct angio. Spesifiser.

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

  • Items

   • 0 - Uspesifisert

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 1 - Ettslagopptak

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

   • 2 - Flerslagopptak

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] CT-angio

 • Cerebral CT eller MR ved innkomst (innen 12 timer)

  • Used by

   • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

  • Items

   • 1: Ja

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 2: Nei

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

   • 9: Ukjent

    • [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema

 • Ble det foretatt ultralydsundersøkelse / CT (for blødningsdiagnostikk)

  • Items

   • 1: Ja

   • 2: Nei

   • 9: Ukjent

 • Radikulografi (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Myelografi (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • EMG/Nevrografi (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Rotblokade(checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Diskografi (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Diagnostisk blokade (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • MR

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

 • MR (checkbox)

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Brystkreft - Primærsykdom Hormonbehandling

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • MR med kontrast

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • MR thorax

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • MR bekken/ abdomen

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Rtg

  • Items

   • Ja

   • Nei

 • Dato/tid rtg tatt

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

 • Tidspunkt nøyaktghet

  • Used by

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 1: Eksakt klokkeslett

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 999: Ukjent klokkeslett

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

 • Rtg thorax

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 3: 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

 • Rtg/CT thorax

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Rtg colon

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • Rtg korsrygg/ bekken

  • Used by

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • Nei

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 0: Ikke valgt

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

   • 3: 999: Ukjent

    • Nasjonalt traumeregister: Registrere Akuttmottak

 • Røntgen C-columna (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Røntgen LS-columna(checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Røntgen med fleksjon/ekstensjon (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

 • Lateral ceph (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • Frontal ceph (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • OPG (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • Intraorale rtg (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • Nei (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tidl mislykket kanylering (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tidl mislykket precut (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tidligere ERCP komplikasjon (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tidligere EST (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Metall stent in situ (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Plaststent in situ (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Tidligere Post ERCP Pankreatitt (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • PETSCAN

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning

 • PET CT

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • PET MR

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Scintigrafi

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Skjelett-scintigrafi

  • Used by

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

 • Intraorale rtg

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

   • Ja

    • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

   • Nei

    • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

 • Bildediagnostikk bryst, resultat

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

  • Items

   • 1: Normalt

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 2: Patologi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 3: Brystet fjernet

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 4: Ikke gjort

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

   • 99: Ukjent

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom - Kontroll

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall - Kontroll

 • Annet (i motsetning til de spesifiserte)

  • Used by

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Fritekst spesifikasjon

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • Annen kontrastmiddels undersøkelse (under PCI/ angiografi)

  • Used by

   • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

  • Items

   • 0 - Nei

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 2 - Venstrekammer angiografi

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 3 - Thorakal aortografi

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 4 - LV+Thorakal aortografi

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

   • 8 - Annen undersøkelse

    • [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering

 • Bildediagnostikk, Tumor sett/ ikke sett

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • 1: Tumor sett

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • 2: Tumor ikke sett

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

    • [KRG] Prostata: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • Skiveprolaps (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Cervical spinalstenose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Degenerative forandringer på flere nivå enn opererte (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Degenerativ rygg/skivedegenerasjo (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Degenerativ skoliose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Rotkanalstenose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Sentral spinalstenose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Lateral spinalstenose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Foraminal spinalstenose (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Spondylolistese (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Istmisk Spondylolistese (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Degenerativ Spondylolistese (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Synovial syste (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Pseudomeningocele (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Intramedullære signalforandringer ved MR (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

  • Items

 • Annet [funn], spesifiser (fritekst)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Røntgen hender / føtter [funn]

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 1: Erosjoner

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2: Ikke erosjoner

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

 • Rtg IS-ledd [funn]

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 1: IS-artritt

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2: Ikke IS-artritt

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

 • MR IS-ledd [funn]

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

   • 1: IS-artritt

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

   • 2: Ikke IS-artritt

    • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

 • Funn, Normal (checkbox)

  • Used by

   • [NKR] Degenerativ nakke - Skjema 2A

   • [NKR] Degenerativ rygg - Skjema 2A

  • Items

 • Funn, Normal

  • Used by

   • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

  • Items

   • Ja

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

   • Nei

    • Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken

 • Dato for funn

  • Used by

   • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema

  • Items

 • Coloskopi

  • Used by

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

   • Nei

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning

 • Colo-/rectoskopi

  • Used by

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • [Brukt] Co2 (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: ERCP

  • Items

 • Luft-insufflering/ Co2-insufflering:

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Luft-insufflering

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • CO2-insufflering

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Kun vann til venstre fleksur

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Type koloskopi

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Diagnostisk

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Terapeutisk (eksklusive ”hot biopsy”)

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Caecum/ileokolisk anastomose nådd (identifisert ileocoekalstedet eller intubert tynntarm)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Ja

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Nei

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Klinisk ikke indisert å gå til caecum

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Ikke mulig pga striktur

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Ikke til caecum pga

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Striktur

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Dårlig tømming

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Annet

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Spesifiser annet

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Tid til caecum (minutter)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Undersøkelsens varighet (fritekst)

  • Items

 • Symptomer (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Polyppktr (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • CRC ktr (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Slektsbelastn. CRC (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Screening (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • IBD ktr (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annet (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Normale funn (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • IBD (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • CRC (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Polypp(er) (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Divertikler (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Annet (checkbox)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Antall polypper påvist (kun 5mm eller større), Mer enn 10 stk markeres 99 (fritekst)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Proksimal SSA/P

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Ja

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Nei

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • for >2 stk, kryss her

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Polypp [1 og 2]

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Caec./asc

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Transv

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Diameter (mm)

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

 • Fjernet [polypp]

  • Used by

   • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

  • Items

   • Ja

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

   • Nei

    • Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2

 • Skopi, Tumor sett/ ikke sett

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • 1: Tumor sett

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

   • 2: Tumor ikke sett

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning

 • Bronkoskopi

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Bronkoskopi med gjennomlysning

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Bronkoskopi med prøvetakning

  • Used by

   • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

  • Items

   • Ja

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Nei

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

   • Biopsi

    • [KRG] Lunge: Primærsykdom Utredning

 • Nasoendoskopi (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

 • Videofluoroskopi (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

 • Nasometer (checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

 • FEV1 (L) (fritekst)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • FEV1 (% av forventet) (fritekst)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

  • Items

 • FEV1% (fritekst)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • FVC (L) (fritekst)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • FVC (% av forventet) (fritekst)

  • Used by

   • Kolsregisteret - Registreringsskjema

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

  • Items

 • Vitalkapasitet sittende/stående pasient (VK) (liter)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Vitalkapasitet liggende (VK) (liter)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • PEF (L) (fritekst)

  • Used by

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

  • Items

 • PEF (% av forventet) (fritekst)

  • Used by

   • [NKR ]Deformitet 2A-1

  • Items

 • PEFc (hoste-PEF) (liter/min)

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Registrering

  • Items

 • Nattlig hypoventilasjon

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

  • Items

   • 1 - Ja

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • 2 - Nei

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

   • 9 - Vet ikke

    • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

 • Andel (%) av natten med hypoventilasjon

  • Used by

   • Langtids Mekanisk Ventilasjon Oppfølging År1 eller 3

  • Items

 • Avtrykk [tenner] (Checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • Foto [tenner] (Checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år

  • Items

 • Audio (Checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

 • Video (Checkbox)

  • Used by

   • LKG-registeret: Logopedi - 10 år

  • Items

 • Patologilaboratorium

  • Used by

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

   • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

   • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

   • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

   • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

  • Items

   • 01: OUS, Rikshospitalet, Montebello

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Utredning

    • [KRG] Brystkreft Tilbakefall Utredning

    • [KRG] Gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning

    • [KRG] Melanom: Primærsykdom - Utredning

   • 02: Ous, Rikshospitalet, Gaustad

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 03: Laboratorium for patologi

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 05: OUS, Ullevål

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 06: OUS, Aker

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 07: Gades institutt (Haukeland Universitetssykehus)

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 08: St. Olavs Hospital

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 10: Helse Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 11: Gyn Lab A/S

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 12: Sykehuset Østfold, Fredrikstad

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 13: UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 14: Sykehuset i Telemark, Skien

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 15: Sykehuset Innlandet, Lillehammer

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150

    • [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100

    • [KRG] Brystkreft Primærsykdom Kirurgi

   • 16: Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, Drammen

    • [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Melding